Všeobecné podmienky spoločnosti VINTED

Všeobecné podmienky spoločnosti VINTED

Všeobecné podmienky – nová verzia platná od 10-10-2022

Platforma VINTED (ďalej len „Stránky") je spravovaná a prevádzkovaná spoločnosťou VINTED, UAB, so sídlom na adrese Svitrigailos str. 13, 03228 Vilnius, Litva, zapísanou pod číslom 302767152 v registri spoločností Litovskej republiky (ďalej len „VINTED").

Pred registráciou na Stránkach si každý Používateľ musí prečítať tieto Všeobecné podmienky (ďalej len „Podmienky“), Pravidlá katalógu a Pravidlá fóra, ktoré tvoria právne záväznú dohodu medzi vami a spoločnosťou VINTED týkajúcu sa vášho prístupu a používania Stránok, a záväzku tieto Podmienky dodržiavať.  Ak chcete potvrdiť, že ste tak urobili, a vytvoriť si VINTED Účet, prosím akceptujte Podmienky, keď budete vyzvaní počas procesu registrácie. Každý Používateľ je taktiež povinný prečítať si Zásady ochrany osobných údajov.

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom sú definované v časti 1 týchto Podmienok.

1 DEFINÍCIE 

Pokiaľ sú v týchto Podmienkach použité nasledujúce pojmy s veľkými písmenami, zodpovedajú definíciám uvedeným v tomto článku. Ak je v texte uvedený pojem s veľkým písmenom, jeho význam nájdete v tomto zozname definovaných pojmov.

Celková cena – znamená celkovú sumu splatnú za Transakciu, ktorá sa skladá z i) ceny za Vec (Veci) stanovenej Predávajúcim; ii) poplatkov za doručenie; iii) poplatku za službu Ochrany kupujúceho; a iv) všetkých príslušných daní alebo poplatkov. Ak sa Kupujúci rozhodne vrátiť Vec pomocou integrovaného štítku pre spätnú prepravu zakúpeného na VINTED, poplatok za spätnú prepravu bude odpočítaný z Celkovej ceny, ktorá bude vrátená Používateľovi;

Doplnková služba (služby) – znamenajú dodatočné spoplatnené služby poskytované spoločnosťou VINTED a ponúkané na Stránkach (ako sú tzv. Topovania a Predstavenie šatníka), ktoré si vyžadujú dodatočný poplatok a môžu podliehať dodatočným podmienkam; 

Dodatočné podmienky – majú význam uvedený v časti 2.6;

Elektronická peňaženka (Vinted peňaženka) – finančná služba poskytovaná Poskytovateľom platobných služieb, ktorá umožňuje Používateľom vytvoriť si elektronické peňaženky (Vinted peňaženka) na Stránkach. Riešenie elektronickej peňaženky (Vinted peňaženka) umožňuje Používateľom prijímať prostriedky za predané veci na Stránkach, ukladať ich, prevádzať na bankový účet Používateľa, nakupovať Doplnkovú službu alebo nakupovať Veci od iných Používateľov na Stránkach;

Fórumznamená sekciu na Stránkach, kde môžu Používatelia verejne komunikovať medzi sebou, pokiaľ dodržiavajú Pravidlá Fóra uvedené tu;

Hostingové služby – znamenajú služby ponúkané spoločnosťou VINTED na Stránkach alebo ich prostredníctvom, ktoré umožňujú Používateľom zaradiť Veci do Katalógu, nájsť a preskúmať ponuky na predaj na Stránkach a komunikovať súkromne a/alebo verejne, najmä používaním Fóra; 

Integrovaná doprava (Predplatené prepravné štítky) – znamená možnosť prepravy a doručenia Vecí zakúpených na Stránkach, kde prepravné a doručovacie služby poskytuje jeden z dopravcov ponúknutých na výber spoločnosťou VINTED, a Predávajúci musí použiť predplatené prepravné štítky vygenerované na Stránkach;

Integrovaný platobný systém – znamená online platobný systém umožňujúci Používateľom platiť za Veci a Služby na Stránkach, kde platobnú službu poskytuje Poskytovateľ platobných služieb;

Katalóg – znamená elektronický katalóg Vecí, ktoré Predávajúci uviedli na predaj prostredníctvom Stránok. Katalóg má rôzne sekcie pre každú kategóriu Vecí;

Kupujúci – znamená akýkoľvek Používateľ, ktorý kupuje alebo si želá kúpiť jednu alebo viac Vecí na Stránkach; 

Lehota na oznámenie sporu – má význam uvedený v časti 5.5.1;

Obsah – má význam uvedený v časti 10.1;

Ochrana kupujúceho – znamená službu Ochrany kupujúceho poskytovanú spoločnosťou VINTED za poplatok (hradený Kupujúcimi) za každý nákup uskutočnený pomocou tlačidla „Kúpiť“ na Stránkach. Viac podrobností o Ochrane kupujúceho nájdete v časti 5; 

Návštevník – znamená akúkoľvek osobu, ktorá navštívi Stránky, ale nevytvorila si Účet;

Novinky – znamenajú obsah zdieľaný spoločnosťou VINTED na Stránkach, vrátane noviniek o krátkodobých a dlhodobých ponukách, súťažiach, hrách, propagačných akciách a oznámení o nových Službách dostupných na Stránkach;

Podmienky – znamenajú záväznú dohodu medzi spoločnosťou VINTED a Používateľom, ako je definované v prvom odseku týchto Všeobecných podmienok;

Poskytovateľ platobných služieb znamená ADYEN N.V., holandskú verejnú spoločnosť zapísanú v Holandsku pod číslom spoločnosti 34259528, so sídlom na adrese Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Holandsko, pôsobiacu ako poskytovateľ platobných služieb pre spoločnosť VINTED. ADYEN N.V. je bankou s licenciou udelenou centrálnou bankou Holandska (De Nederlandsche Bank);

Používateľ – znamená akúkoľvek osobu, ktorá si vytvorila účet na Stránkach a akceptovala tieto Podmienky;

Pravidlá katalógu – znamenajú pravidlá pre Katalóg, vrátane Vecí, ktoré môžu Používatelia uvádzať na Stránkach. Aktuálne Pravidlá katalógu sú dostupné na Stránkach tu;

Predávajúci – znamená každého Používateľa, ktorý uvedie jednu alebo viacero Vecí v príslušnom Katalógu Stránok. Predávajúcim sa na účely poskytovania platobných služieb rozumie osoba, ktorá zrealizovala aspoň jednu Transakciu predávanej Veci;

Profesionálni predávajúci – znamená podnikajúce fyzické alebo právnické osoby, ktoré ponúkajú tovar/veci v rámci svojho podnikania, vrátane akejkoľvek osoby, ktorá predáva tovar/veci na obchodné účely. 

Služba konverzie mien (Currency Conversion Service) – znamená službu krížovej menovej konverzie, ktorá Kupujúcemu umožňuje zaplatiť za cenu Veci, poplatky za doručenie, poplatok za službu Ochrany kupujúceho a/alebo akékoľvek príslušné dane v ich miestnej mene, ak má Predávajúci inú miestnu menu, za Transakcie dokončené na Stránkach pomocou tlačidla „Kúpiť“. Miestna mena Používateľa je oficiálna mena v krajine Používateľa, určená na základe polohy Používateľa (ďalej len „Miestna mena Používateľa“). Službu konverzie mien poskytuje Poskytovateľ platobných služieb;

Služby – znamenajú všetky služby ponúkané na Stránkach, vrátane Hostingových služieb, Ochrany kupujúceho a Doplnkových služieb, pričom každá z nich sa poskytuje s cieľom zabezpečiť zabezpečené a spoľahlivé používanie Stránky;

Stránky – znamenajú webové stránku a aplikácie spoločnosti VINTED a akékoľvek iné prostriedky prístupu k platforme VINTED. „Stránky“ zahŕňajú Služby a akýkoľvek obsah, nástroje, vlastnosti a funkcionality ponúkané na platforme alebo jej prostredníctvom;

Súkromné správy – znamenajú komunikáciu formou výmeny súkromných správ medzi Používateľmi prostredníctvom systému zasielania správ na Stránkach, pričom tieto správy sa na Stránkach verejne nezobrazujú;

Tlačidlo „Kúpiť“ / „Kúp“– znamená tlačidlo zobrazené na každej stránke Veci, ktoré umožňuje Kupujúcim vyjadriť svoju vôľu zadať objednávku Veci na Stránkach a využívať výhody Ochrany kupujúceho za poplatok;

Transakcia – znamená akúkoľvek transakciu uskutočnenú pomocou tlačidla „Kúpiť“ medzi Používateľmi, prostredníctvom ktorej je medzi Používateľmi uzatvorená kúpna zmluva na príslušnú Vec;

Účet používateľa alebo Účet – znamená účet Používateľa vytvorený pri registrácii na Stránkach;

Účty spoločnosti VINTED na sociálnych sieťach – znamenajú účty spoločnosti VINTED na Facebooku, Google+, Twitteri, Instagrame, Pintereste, YouTube a ďalších sociálnych sieťach, kde sú poskytované informácie o Stránkach a Službách, ktoré ponúka, zdieľajúc obsah zverejnený Používateľmi;

Úschova – znamená viazaný účet spravovaný Poskytovateľom platobných služieb, na ktorom je zadržaná Celková cena od momentu platby až do dokončenia Transakcie, ako je definované v časti 6.2;

Veci – znamenajú tovary/veci, ktoré Používatelia uvádzajú v Katalógu za účelom ich predaja;

Výrazne nezodpovedá opisu – má význam uvedený v časti 5.5.3;

Zásady ochrany osobných údajov – znamenajú dokument, ktorý definuje spôsob, akým spoločnosť VINTED zhromažďuje, používa, spracúva, uchováva a prenáša osobné údaje;

Zhrnutie objednávky – znamená proces zhrnutia objednávky, prostredníctvom ktorého Kupujúci nakupujú Veci na Stránkach. Proces Zhrnutia objednávky je: (i) je zahájený, potom keď Kupujúci klikne na tlačidlo „Kúpiť”, (ii) vyžaduje, aby si Kupujúci zvolil spôsob platby a zadal doručovaciu adresu, a (iii) je dokončený, keď Kupujúci na stránke pre Zhrnutie objednávky klikne na tlačidlo „Zaplatiť teraz“.

2 ÚVOD

2.1 Vitajte na Stránkach. Pozorne si prečítajte tieto Podmienky, Pravidlá katalógu a Pravidlá fóra. Stanovujú všeobecné podmienky, za ktorých môžete tieto Stránky používať. Ak súhlasíte s týmito Podmienkami, budete môcť používať naše Stránky ako Používateľ a budete mať možnosť byť Kupujúcim a Predávajúcim Vecí na Stránkach. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami, nemáte oprávnenie používať Stránky.

2.2 Služby. Spoločnosť VINTED ponúka Hostingové služby ako sprostredkovateľ medzi Kupujúcim a Predávajúcimi. Spoločnosť VINTED tiež ponúka za poplatok službu Ochrany kupujúceho, ktorá sa vzťahuje na všetky Transakcie uskutočnené pomocou tlačidla „Kúpiť“, ako aj Doplnkové služby. Spoločnosť VINTED plne zodpovedá za služby, ktoré poskytuje, v rámci svojich záväzkov a za podmienok stanovených v týchto Podmienkach. Spoločnosť VINTED nie je stranou žiadnych Transakcií medzi Používateľmi. Spoločnosť VINTED nenakupuje ani nepredáva Veci zobrazené na Stránkach.

2.3 Kto nemôže Stránky používať. 

a) Maloletí. Stránky nie sú určené na to, aby ich navštevovali alebo používali osoby mladšie ako 18 rokov. Pokiaľ ste rodičom alebo opatrovníkom osoby závislej, ktorá je mladšia ako 18 rokov, môžete tieto Podmienky akceptovať v mene tejto maloletej osoby, preberáte tým však plnú zodpovednosť za používanie týchto Stránok touto maloletou osobou a potvrdzujete, že ste si vedomí toho, že tieto Stránky sú určené osobám, ktoré dosiahli vek 18 a viac rokov.

b) Profesionálni predajcovia. Profesionálni predajcovia nie sú oprávnení tieto Stránky používať. Stránky nepoužívajte na obchodné účely.

2.4 Návštevníci. Ak ste Návštevníkom Stránok, môžete vyhľadávať a prezerať Veci v Katalógu, čítať Fórum a iný Obsah poskytovaný Používateľmi, ako aj Novinky a ďalšie informácie zverejnené na Stránkach. Nebudete však považovaní za Používateľa a nebudete môcť využívať Služby. Tieto Podmienky však môžu mať pre vás informačnú hodnotu.

2.5 Vytvorenie účtu. Ak chcete nakupovať alebo predávať Veci na Stránkach a používať Služby, musíte sa najprv na Stránkach zaregistrovať a vytvoriť si Účet používateľa. Registráciou na Stránkach sa zaväzujete poskytnúť pravdivé, presné, aktuálne a úplné údaje. Je dôležité, aby ste vždy bezodkladne aktualizovali informácie o svojom Účte tak, aby boli tieto údaje vždy aktuálne a úplné. Počas procesu registrácie budú Používatelia požiadaní, aby poskytli (priamo v registračnom formulári alebo, ak si to želáte, zdieľaním svojho profilu na Facebooku, Google alebo Apple ID), e-mailovú adresu, používateľské meno (pseudonym na používanie na Stránkach) a heslo, ktoré umožní Stránkam identifikovať vás pri každom prístupe na Stránky. Tieto údaje použijeme na účely a spôsobom popísaným v Zásadách ochrany osobných údajov. V záujme ochrany vášho Účtu používateľa a zaistenia zabezpečenia ostatných Používateľov môže spoločnosť VINTED z času na čas overiť informácie uvedené vo vašom Účte používateľa alebo vás požiadať, aby ste odpovedali na relevantné otázky, poskytli relevantné informácie alebo asistovali pri overovacích postupoch („Bezpečnostné postupy“). Bezpečnostné postupy sú určené na potvrdenie toho, že ste osobou, ktorá pristupuje a/alebo vykonáva transakcie z vášho Účtu používateľa. Budú rozumné a primerané vo vzťahu k sledovaným bezpečnostným cieľom. V rámci Bezpečnostných postupov môže spoločnosť VINTED overiť Používateľove telefónne číslo, email, kreditnú kartu, debetnú kartu alebo iný spôsob platby alebo bankový účet.

2.6 Dodatočné podmienky. Prijatím týchto Podmienok tiež súhlasíte s Pravidlami katalógu a Pravidlami fóra (ďalej len „Dodatočné podmienky“), ktoré sú zahrnuté formou odkazu. Tieto Dodatočné podmienky sú vám sprístupnené vo formáte, ktorý umožňuje ich reprodukciu a stiahnutie, na webových stránkach s hypertextovými odkazmi. Prijatím týchto Podmienok podriaďujete používanie Služieb týmto Dodatočný podmienkam. Akékoľvek porušenie týchto Dodatočných podmienok je porušením týchto Podmienok. V prípade akéhokoľvek nesúladu medzi ustanoveniami Dodatočných podmienok a ustanoveniami týchto Podmienok sa tieto Podmienky budú považovať za špecifické podmienky, a preto majú prednosť v rozsahu nezrovnalosti.

2.7 Všeobecné podmienky tretích strán. Niektoré funkcie Stránok využívajú nástroje a služby poskytované tretími stranami, ktoré sa môžu riadiť samostatnými všeobecnými podmienkami. Ak chcete napríklad používať Integrovanú platobnú službu, musíte súhlasiť so všeobecnými podmienkami Poskytovateľa platobných služieb (ďalšie informácie o tom, ako sa od používateľov vyžaduje potvrdenie všeobecných podmienok Poskytovateľa platobných služieb, nájdete v článku 7.1). Ak sa nástroje a služby tretích strán riadia samostatnými všeobecnými podmienkami, Stránky vám poskytnú odkaz na príslušné všeobecné podmienky. Tieto všeobecné podmienky vám budú sprístupnené vo formáte, ktorý umožňuje ich reprodukciu a uloženie v rámci príslušných služieb tretích strán a ak chcete tieto služby tretích strán používať, musia byť akceptované samostatne.

2.8 Zmeny týchto Podmienok. V súlade s článkom 2.9 nižšie budú akékoľvek zmeny týchto Podmienok podliehať vášmu predchádzajúcemu schváleniu. Ak neprijmete Podmienky do 15 dní od dátumu oznámenia o akýchkoľvek zmenách, spoločnosť VINTED si vyhradzuje právo obmedziť možnosť Používateľa používať Stránky, kým nebudú prijaté aktualizované Podmienky.

2.9 Jednostranné zmeny týchto Podmienok. Spoločnosť VINTED môže jednostranne zmeniť a doplniť tieto Podmienky z opodstatnených dôvodov a za účelom:

a) prispôsobiť Podmienky platným alebo prijímaným legislatívnym alebo regulačným ustanoveniam;

b) prispôsobiť Podmienky akémukoľvek rozhodnutiu vydanému jurisdikciou, spotrebiteľským združením alebo akýmkoľvek iným príslušným orgánom, ktoré má vplyv na obsah Stránok alebo Služieb, ktoré ponúka;

c) prispôsobiť sadzby Ochrany kupujúceho tak, aby odrážali infláciu a/alebo vývoj našich nákladov;

d) zabrániť zneužitiu alebo poškodeniu alebo z bezpečnostných dôvodov;

e) reflektovať zmeny našich Služieb podľa článku 2.11;

f) reflektovať zmeny a vývoj v tom, ako spoločnosť VINTED vykonáva podnikateľskú činnosť;

g) reflektovať zmeny trhových podmienok alebo bežnej trhovej praxe;

h) vykonávať redakčné zmeny týchto Podmienok (napríklad opraviť gramatické alebo pravopisné chyby), pokiaľ tieto zmeny nemenia obsah alebo význam týchto Podmienok.

Ak spoločnosť VINTED vykoná niektorú zo zmien uvedených vyššie, spoločnosť VINTED bude informovať Používateľov o zmenených Podmienkach 15 dní pred dátumom účinnosti zmien, iba že:

a) spoločnosť VINTED je zo zákona povinná vykonať zmeny okamžite alebo v kratšom období; alebo

b) zmeny sú vykonané v súlade s článkom 2.9(h) vyššie, v takom prípade vstúpia do účinnosti okamžite.

Odo dňa účinnosti môžete naďalej používať Služby spoločnosti VINTED v súlade s upravenými podmienkami. Zmeny sa nebudú uplatňovať spätne a neovplyvnia žiadne Transakcie, ktoré ste na Stránkach predtým vykonali. Tieto zmeny tiež neznížia kvalitu ani nezmenia vlastnosti Služieb, ktoré vám budú poskytnuté vzhľadom na sumu, ktorú ste už zaplatili spoločnosti VINTED. Podobne, zmeny nemôžu zvýšiť poplatky, ktoré ste už zaplatili za Ochranu kupujúceho, ktorá sa vzťahuje na predchádzajúce Transakcie.

Ak nie ste spokojní s navrhovanými úpravami, môžete svoj vzťah so spoločnosťou VINTED kedykoľvek bezplatne ukončiť. V tomto prípade bude spoločnosť VINTED pokračovať v plnení svojich záväzkov v súvislosti s akýmikoľvek prebiehajúcimi Transakciami, ktoré ste už zadali na platforme VINTED.

2.10 Akákoľvek zmena týchto Podmienok zverejnená na Stránkach sa bude okamžite vzťahovať na tých Používateľov, ktorí dokončia online registračný proces po zverejnení akýchkoľvek takýchto zmien na Stránkach.

2.11 K našim Službám môžeme pridať nové Služby, vlastnosti a funkcionality bez toho, aby sme znížili kvalitu alebo zmenili vo váš neprospech charakteristiky (i) Služieb, ktoré vám boli poskytnuté s ohľadom na sumu, ktorú ste už zaplatili spoločnosti VINTED, (ii) Hostingových službieb, ktoré vám ponúkame v súvislosti s Inzerátmi a Obsahom, ktoré ste už zverejnili na Stránkach.

3 INZERCIA VECÍ NA STRÁNKACH

3.1 Povolené veci. Na Stránkach môžu byť inzerované iba Veci, ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky: 

3.1.1 Vec musí patriť do jednej z kategórií uvedených v časti Povolené Veci v Pravidlách katalógu;

3.1.2 Predávajúci musí mať právo na prevod vlastníckeho práva k Veci;

3.1.3 Predávajúci nesmie ponúkať na ďalší predaj Veci zakúpené vo veľkom alebo Veci, ktoré sa zvyčajne predávajú ako tzv. dropshipping s nízkou hodnotou ďalšieho predaja;

3.1.4 Predaj, používanie alebo držba Veci nesmie porušovať práva žiadnej tretej strany (vrátane práv duševného vlastníctva) a nesmie porušovať žiadne miestne, národné alebo medzinárodné platné zákony alebo predpisy. Vec musí byť bezpečná a nesmie byť falzifikátom; a

3.1.5 Vec musí spĺňať všetky požiadavky bežne požadované na trhu, pokiaľ nie je medzi Kupujúcim a Predávajúcim dohodnuté inak;

3.1.6 Veci musia byť v súlade so Zoznamom zakázaných a obmedzených výrobkov a služieb Poskytovateľa platobných služieb (ak sa uplatňuje, hypertextový odkaz na takýto zoznam bude uvedený tu).

3.2 Nahranie Inzerátu. Pre inzerciu Veci do Katalógu musí Predávajúci dodržať všetky Pravidlá katalógu. Predávajúci musí vyplniť dotazník, ktorý zahŕňa výber kategórie, ktorá čo najpresnejšie reprezentuje Vec, a nahrať aspoň jednu (alebo, v prípade potreby, viac v závislosti od Veci) kvalitnú fotografiu. Predávajúci nemôžu použiť fotografie nachádzajúce sa na internete a/alebo fotografie podobnej Veci. Popis a fotografie Veci musia odrážať skutočnú kvalitu a vonkajší vzhľad Veci, ako aj akékoľvek chyby, poškodenia alebo zmeny ovplyvňujúce Vec.

3.3 Ponuka na predaj. Keď Predávajúci inzeruje Vec v Katalógu a inzerát je zverejnený na Stránkach, predstavuje to ponuku na predaj príslušnej Veci Predávajúcim, ktorú môže Kupujúci prijať.

3.4 Úprava Inzerátu. Predávajúci, ktorý inzeroval Vec ju môže kedykoľvek pred uzavretím zmluvy s Používateľom o jej predaji, stiahnuť alebo zmeniť jej cenu.

3.5 Popis hlavných parametrov určujúcich poradie. Inzeráty, ktoré sú uvedené v predvolených výsledkoch vyhľadávania v Katalógu Kupujúceho sú zoradené podľa „relevancie“, pričom -do úvahy sa berú nasledujúce hlavné kritériá:

 • Relevancia k vyhľadávaciemu dopytu (vrátane jazyka dopytu);
 • preferencie Účtu Kupujúceho (kategórie, veľkosti);
 • údaje o zvykoch Kupujúceho pri prehliadaní (veľkosti, cenové rozpätie, stav, značky inzerovaných vecí, na ktoré sa Kupujúci zameriaval);
 • dátum, kedy bola Vec nahraná.

Účelom týchto hlavných parametrov je poskytnúť Kupujúcim čo najlepší zážitok z vyhľadávania. Pomocou  parametrov určujúcich poradie spoločnosť VINTED zaisťuje, že inzeráty uvedené vo vyššom poradí zodpovedajú v čo najvyššej miere očakávaniam Používateľa pri vyhľadávaní.

3.6 Predvolené hodnotenie. Keď Kupujúci hľadajú nejakú Vec, inzeráty sú predvolene zoradené podľa „relevancie“. Alternatívne si môžu Kupujúci v Katalógu vybrať, aby boli inzeráty zoradené podľa ceny alebo dátumu. Ak sa Kupujúci rozhodnú zoradiť inzeráty podľa ceny a dátumu, pri klasifikácii inzerátov sa budú stále brať do úvahy preferencie, ktoré uviedli vo svojom Účte.

3.7 Doplnkové služby. Predávajúci sa môže rozhodnúť zakúpiť Doplnkové služby, ako sú služby určené na zlepšenie viditeľnosti jeho Vecí na Stránkach. Informácie týkajúce sa takýchto Doplnkových služieb, najmä ich charakteristiky, budú sprístupnené Používateľovi v sekciách Centra pomoci na Stránkach, ktoré sú venované týmto Doplnkovým službám. Dodatočné podmienky vzťahujúce sa na Doplnkové služby (ak existujú), bude musieť Používateľ samostatne akceptovať.

3.7.1 Zoznam Doplnkových služieb. Spoločnosť VINTED ponúka nasledujúce doplnkové služby:

3.7.1.1 Topovanie Inzerovaných Vecí (ďalej aj ako „Topovanie“). Používatelia môžu zvýšiť viditeľnosť danej Veci na nástenke (tzv. feed) Vecí iných Používateľov, na nástenke a vo výsledkoch vyhľadávania v Katalógu zakúpením „Topovania“. Spoločnosť VINTED poskytne Používateľovi štatistiky o počte Používateľov, ktorí videli a mali interakciu s Vecami v rámci topovaných Vecí. 

Topovania sú možné zakúpiť na rôzne doby trvania (napr. jeden alebo niekoľko dní) a príslušný poplatok sa bude líšiť v závislosti od zvolenej doby trvania a ceny Veci. Topovania sú platné po danú dobu alebo do vypredania Veci, podľa toho, čo nastane skôr. Topovania predstavujú automatizovanú službu na jedno použitie a nie sú prenosné z jednej Veci na druhú ani medzi Používateľmi. Ak je topovaná Vec odstránená, pretože nespĺňala tieto Podmienky alebo Pravidlá katalógu, cena tohto Topovania nebude preplatená.

Viac informácii o inzerovaných Veciach v rámci Topovania nájdete v Centre pomoci.

3.7.1.2 Predstavenie Šatníka. Veci inzerované na Stránkach môžu byť povýšené do samostatnej sekcie na nástenke s novinkami iných Používateľov a vo výsledkoch vyhľadávania v Katalógu na základe preferencií týchto Používateľov, filtrov katalógu a najobľúbenejších Vecí. Spoločnosť VINTED poskytne Používateľovi týždenné štatistiky zobrazujúce počet Používateľov, ktorí videli a mali interakciu s Vecami v Šatníku. 

Predstavenie šatníka funguje len vtedy, keď má Používateľ päť alebo viac Vecí na predaj počas trvania Predstavenia šatníka. Používatelia si nemôžu vybrať, ktoré Veci budú viditeľné ako súčasť Predstavenia šatníka. Predstavenie šatníka predstavuje automatizovanú službu na jedno použitie a nie je prenosná medzi Používateľmi.

Ak sa odstráni jedna alebo viac Vecí v Predstavení šatníka, pretože nevyhovuje týmto Podmienkam alebo Pravidlám katalógu, a v dôsledku toho bude v Šatníku Používateľa menej ako päť Vecí, Predstavenie šatníka sa skončí a Používateľovi nebudú vrátené peniaze. Okrem toho, ak je Používateľ zablokovaný z dôvodu porušenia týchto Podmienok alebo Pravidiel katalógu, všetky Veci Používateľa zmiznú z Katalógu Stránok a Používateľovi nebudú vrátené peniaze. 

Viac informácii o Predstavení šatníka nájdete v Centre pomoci.

3.7.2 Platba za Doplnkové služby. Trvanie Topovania alebo Predstavenia šatníka a príslušné poplatky sa Používateľovi zobrazia predtým, ako pristúpi k platbe. Na zaplatenie za Doplnkové služby musí Používateľ poskytnúť informácie o svojej kreditnej alebo debetnej karte alebo potrebné údaje pre akýkoľvek iný spôsob platby, ktorý je dostupný na Stránkach. Ak Používateľ na Stránkach poskytne kreditnú alebo debetnú kartu alebo iný spôsob platby, o ktorom existuje podozrenie, že patrí tretej osobe, môže byť od neho vyžadovaný dodatočný dôkaz, že kreditná alebo debetná karta alebo iný spôsob platby patria Používateľovi. Platby za Doplnkové služby spracováva Poskytovateľ platobných služieb a používanie služieb spracovania platieb poskytovaných Poskytovateľom platobných služieb Používateľom sa bude riadiť všeobecnými podmienkami Poskytovateľa platobných služieb (ďalšie informácie o tom, ako sa od Používateľov vyžaduje potvrdenie všeobecných podmienok nájdete v článku 7.1). Potvrdenie o nákupe bude zaslané na e-mail priradený k Účtu používateľa. 

3.8 Odstránenie Obsahu. Spoločnosť VINTED po tom, čo bola riadne upovedomená v súlade s článkom 10.4 nižšie alebo príslušnými orgánmi, okamžite odstráni akýkoľvek nezákonný Obsah. Spoločnosť VINTED môže tiež použiť automatizovaný softvér a algoritmy na zistenie a odstránenie zo Stránok okamžite, bez predchádzajúceho upozornenia, akékoľvek Veci alebo Obsah, ktoré:

 • sú zjavne nezákonné alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi (napr. falšované Veci);
 • sú v rozpore s dobrými mravmi alebo bezpečnosťou verejnosti;
 • sú inzerované alebo zverejnené Predávajúcim v rámci profesionálnej obchodnej činnosti v rozpore s Pravidlami katalógu; alebo
 • inak porušujú tieto Podmienky, Pravidlá katalógu alebo Pravidlá fóra.

Príslušný Používateľ sa môže proti rozhodnutiu spoločnosti VINTED odvolať, ako je popísané v článku 12.6 nižšie.

Používanie takéhoto automatizovaného softvéru spoločnosťou VINTED sa nebude vykladať ako záväzok monitorovať alebo povinnosť aktívne vyhľadávať nezákonné činnosti alebo Obsah zverejnený na Stránkach a v rozsahu povolenom príslušným právnymi predpismi nezakladá žiadnu zodpovednosť spoločnosti VINTED.

3.9 Dovolenkový režim. Používatelia môžu na svoj Účet použiť „Dovolenkový“ režim. Keď Používateľ nastavil svoj Účet na Dovolenkový režim, Veci ponúkané týmto Používateľom na predaj budú pred ostatnými Používateľmi skryté.

4 NÁKUP VECÍ NA STRÁNKACH

4.1 Kupujúci si môžu kúpiť Veci na Stránkach pomocou tlačidla „Kúpiť“. Ochrana kupujúceho spoločnosti VINTED sa vzťahuje (ďalšie podrobnosti nájdete v článku 5) na každú transakciu vykonanú pomocou tlačidla „Kúpiť“ za poplatok. Po dokončení procesu Zhrnutia objednávky sa Kupujúci stane zmluvnou stranou dvoch samostatných zmlúv:

4.1.1 Zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Kupujúci aj Predávajúci berú na vedomie, že dokončením procesu Zhrnutia objednávky Kupujúcim vzniká medzi Kupujúcim a Predávajúcim právne záväzná zmluva na základe (i) popisu a fotografií Veci, (ii) podmienok dohodnutých medzi Kupujúcim a Predávajúcim a (iii) príslušných podmienok zahrnutých v týchto Podmienkach. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za Vec a Predávajúci sa zaväzuje previesť vlastnícke právo k Veci. Pre vylúčenie pochybností, spoločnosť VINTED nie je zmluvnou stranou tejto zmluvy. Práva spotrebiteľa vyplývajúce z európskeho práva na ochranu spotrebiteľa sa na túto zmluvu nevzťahujú.

4.1.2 Zmluva medzi spoločnosťou VINTED a Kupujúcim o poskytovaní služby Ochrany kupujúceho. Ochrana kupujúceho sa pridáva za poplatok ku každému nákupu uskutočnenému pomocou tlačidla „Kúpiť“ na Stránkach. 

4.2 Nákupy uskutočnené bez použitia tlačidla „Kúpiť“ sa uskutočňujú výlučne na riziko Používateľov a spoločnosť VINTED nebude v súvislosti s takýmito transakciami ponúkať žiadne služby zahrnuté v Ochrane kupujúceho. V rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi spoločnosť VINTED nezodpovedá a vylučuje akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z alebo súvisiacu s nákupmi uskutočnenými mimo Stránok. Pre vaše zabezpečenie a bezpečnosť transakcií vás pozývame, aby ste dokončili Transakcie pomocou tlačidla „Kúpiť“ a neuskutočňovali transakcie mimo Stránok.

4.3 Systém Sledovania Zásielok. Spoločnosť VINTED poskytuje online sledovací systém, ktorý odzrkadľuje iba informácie o sledovaní zásielky poskytnuté dopravcami balíka. V dôsledku toho spoločnosť VINTED, v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi, vylučuje akúkoľvek zodpovednosť, ak integrovaný dopravca poskytne nepresné, neúplné alebo zastarané informácie o sledovaní.

5 OCHRANA KUPUJÚCEHO 

5.1 S Ochranou kupujúceho bude mať Kupujúci tieto výhody:

5.1.1 Zásady vrátenia peňazí spoločnosti VINTED, ktoré Kupujúcemu umožňujú požiadať o vrátenie peňazí za stratené, poškodené Veci alebo Veci Výrazne nezodpovedajúce opisu. Viac podrobností o našich zásadách vrátenia peňazí nájdete v článku 5.5; 

5.1.2 Užívateľská podpora spoločnosti VINTED, ktorá môže pomôcť s (i) akýmikoľvek problémami v súvislosti s Transakciou tým, že má prístup k podrobnostiam o Transakcii a pomáha Používateľom ohľadom Transakcie, a (ii) problémami v súvislosti s doručením tým, že má prístup k stavu doručenia a k sledovaniu podrobností, a k spojeniu s integrovanými dopravcami. Viac podrobností o pomoci užívateľskej podpory nájdete v článku 5.5;

5.1.3 Bezpečné platby prostredníctvom Integrovaného platobného systému a ochrana Celkovej ceny, pričom všetky platby uskutočnené prostredníctvom Integrovaného platobného systému sú až do dokončenia Transakcie držané v Úschove. Viac podrobností o bezpečných platbách a Integrovanom platobnom systéme nájdete v článku 6.

5.2 Výhody Ochrany kupujúceho sú ponúkané len ako kombinácia a nie sú ponúkané ako samostatné služby.

5.3 Poplatok za službu Ochrany kupujúceho. Kupujúci bude pred zaplatením informovaný o celkovej výške poplatkov za Ochranu kupujúceho, ktoré sa budú vzťahovať na Transakciu. Viac informácií o tom, ako sa vypočítava poplatok za službu Ochrany kupujúceho, nájdete na tejto stránke.

5.4 Neexistencia poistenia. Ochrana kupujúceho nie je poistením ani službou právnej ochrany. Ochrana kupujúceho je služba, ktorú ponúka spoločnosť VINTED. Nenahrádza zákonné práva ani zákonné záruky Kupujúceho, ktoré je možné uplatniť dodatočne a nezávisle od Ochrany kupujúceho.

5.5 Postupy pre vrátenie peňazí v rámci Ochrany kupujúceho. Ochrana kupujúceho zahŕňa právo Kupujúcich na vrátenie peňazí, ak sa Vec stratí alebo poškodí počas dopravy, alebo ak Vec Výrazne nezodpovedá opisu za predpokladu, že sa splní postup uvedený nižšie:

5.5.1 Lehota na oznámenie sporu. Kupujúci musí problém nahlásiť spoločnosti VINTED kliknutím na tlačidlo „Mám problém“ v okne Súkromnej správy a dokončiť proces odoslania problému do dvoch (2) dní odo dňa, keď spoločnosť VINTED oznámila Kupujúcemu:

(i) že Vec mala byť doručená; alebo

(ii) že balík sa zdá byť stratený;

(takáto 2-dňová lehota, „Lehota na oznámenie sporu“). Tým sa pozastaví Transakcia a Celková cena bude uložená v Úschove, kým sa problém nevyrieši. Ak Kupujúci nenahlási problém v Lehote na oznámenie sporu, Transakcia bude dokončená. V tomto prípade bude kúpna cena Veci a tiež poplatok za doručenie (iba ak bola použitá iná možnosť dopravy ako Integrovaná doprava (Predplatené prepravné štítky)) uložená v Úschove uvoľnená Predávajúcemu.

5.5.2 Veci stratené alebo poškodené pri preprave. Ak Kupujúci Vec neprevezme alebo ak bola Vec poškodená pri preprave, je Kupujúci povinný informovať spoločnosť VINTED v Lehote na oznámenie sporu. Keď bude Vec potvrdená ako stratená alebo poškodená pri preprave, Kupujúcemu sa vráti Celková cena na VINTED. V prípade sporu o strate alebo poškodení Veci pri preprave sa budú informácie poskytnuté dopravcom považovať za presné, pokiaľ a kým Používateľ neposkytne spoločnosti VINTED dôkaz o opaku.

5.5.3 Veci Výrazne nezodpovedajúce opisu. Veci musia zodpovedať popisu a fotografiám poskytnutým Predávajúcim v inzerovanej Veci. Ak Vec obdŕžaná Kupujúcim nezodpovedá popisu a fotografiám poskytnutým Predávajúcim, bude sa považovať za „Výrazne nezodpovedajúcu opisu“. To zahŕňa nasledujúce rozdiely medzi obdržanou Vecou a popisom/fotografiami Veci: nesprávne veľkosti, nesprávne farby, falšované Veci, vážne poškodenie Veci (škvrny, zápach, diery), nesprávny stav, nesprávne Veci alebo chýbajúce Veci v súprave. Naopak, Veci sa nebudú považovať za Výrazne nezodpovedajúcu opisu, ak Vec nesedí správne (tzv. „right fit“) (ale veľkosť bola správne uvedená v inzeráte) alebo ak sú rozdiely medzi prijatou Vecou a popisom a fotografiami Veci - iba drobné a zanedbateľné, ktoré nemajú vplyv na používanie a vzhľad Veci tak, ako to Kupujúci oprávnene očakáva na základe popisu a fotografií Veci. Ak sa Kupujúci domnieva, že prijatá Vec Výrazne nezodpovedá opisu, musí problém nahlásiť spoločnosti VINTED v Lehote na oznámenie sporu a postupovať podľa tohto procesu: 

5.5.3.1 Ak sa Predávajúci rozhodne vrátiť peniaze Kupujúcemu, Transakcia bude zrušená a Kupujúcemu bude vrátená Celková cena.

5.5.3.2 Ak Predávajúci požiada o vrátenie Veci vyplnením procesu odoslania žiadosti o vrátenie, Kupujúci si bude musieť zvoliť spôsob spätného odoslania a zaslať Vec späť Predávajúcemu do 5 -dní. Kupujúci je povinný zaplatiť za vrátenie Veci, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak. Ak sa Kupujúci rozhodne vrátiť Vec pomocou integrovaného štítku na spätnú prepravu zakúpeného na VINTED, na vrátenie Veci musí použiť automaticky vygenerovaný predplatený prepravný štítok. Od chvíle, keď spoločnosť VINTED Predávajúcemu oznámi, že balík mal byť doručený alebo sa zdá byť stratený, bude mať Predávajúci dva (2) dni na to, aby potvrdil, žes Vec je v poriadku, alebo aby nahlásil problém:

a) Ak Predávajúci nahlási problém s vrátenou Vecou kontaktovaním zákazníckej podpory, zákaznícka podpora spoločnosti VINTED problém prešetrí a urobí konečné rozhodnutie.

b) Ak Predávajúci potvrdí, že Vec je v poriadku, alebo ak Predávajúci nepodnikne žiadne kroky do 2 (dvoch) dní od vtedy, ako spoločnosť VINTED oznámila Predávajúcemu, že zásielka by mala byť doručená alebo sa zdá byť stratená, Transakcia bude zrušená a Kupujúcemu bude vrátená Celková cena.

5.5.3.3 a) Ak ktorýkoľvek z Používateľov postúpi problém zákazníckej podpore spoločnosti VINTED alebo ak Predávajúci nepodnikne žiadne z opatrení uvedených v častiach 5.5.3.1 a  5.5.3.2 do 14 dní od nahlásenia problému Kupujúcim, problém bude riešiť zákaznícka podpora spoločnosti VINTED. Zákaznícka podpora spoločnosti VINTED na základe vyhodnotenia informácií/dôkazov poskytnutých Kupujúcim a Predávajúcim, rozhodne o tom, či Vec Výrazne nezodpovedá popisu a môže od Používateľov požadovať dodatočné informácie.

b) Ak spoločnosť VINTED určí, že Vec Výrazne nezodpovedá popisu, Predávajúci bude mať 2 (dva) dni na vykonanie opatrení popísaných vyššie v časti 5.5.3.1 alebo 5.5.3.2. Ak Predávajúci do 2 (dvoch) dní nepodnikne žiadne z opatrení, Transakcia bude zrušená a Kupujúcemu bude vrátená Celková cena. Ak spoločnosť VINTED určí, že Vec Výrazne nezodpovedá popisu, Transakcia bude dokončená a nákupná cena Veci vrátane poplatku za dopravu (iba ak bola použitá iná možnosť dopravy ako integrovaná doprava (Predplatené prepravné štítky)) budú odovzdané Predávajúcemu.

5.5.3.4 V prípadoch, keď je Transakcia zrušená bez vrátenia Veci podľa vyššie uvedených pravidiel, môžu Používatelia pokračovať v priamej komunikácii o vrátení Veci a spoločnosť VINTED už nebude asistovať/sprostredkovávať.

5.5.3.5 Falzifikát. V konkrétnom prípade, keď Kupujúci tvrdí, že Vec je falzifikátom, spoločnosť VINTED požiada Kupujúceho aj Predávajúceho o poskytnutie informácií na podporu ich stanovísk do 24 hodín od odoslania oznámenia spoločnosti VINTED na poskytnutie informácií. Spoločnosť VINTED si môže vyžiadať dodatočné informácie od Kupujúceho a/alebo Predávajúceho, ak spoločnosť VINTED indikuje ich potrebu. Na základe všetkých relevantných informácií, ktoré má spoločnosť VINTED k dispozícii, spoločnosť VINTED v konečnom dôsledku prijme rozhodnutia v závislosti od konkrétneho prípadu a Kupujúci aj Predávajúci sa zaväzujú rešpektovať takéto rozhodnutia spoločnosti VINTED:

(a) Ak neexistujú dôvody pochybovať o pravosti Veci, Transakcia bude dokončená a kúpna cena Veci a tiež poplatok za dopravu (iba ak bola použitá iná možnosť dopravy ako integrovaná doprava (Predplatené prepravné štítky)) budú uvoľnené Predávajúcemu.

(b) Ak nie sú k dispozícii dostatočné informácie umožňujúce spoločnosti VINTED určiť, či ide o falzifikát, Kupujúci a Predávajúci budú upozornení, že prípad sa považuje za nejednoznačný, Kupujúci bude vyzvaný, aby Vec vrátil Predávajúcemu. Použije sa rovnaký postup, ako je opísaný v časti 5.5.3.3 b) a 5.5.3.4 vyššie.

(c) Ak existujú silné, objektívne a konkrétne náznaky, že prijatá Vec je falzifikátom, Transakcia bude zrušená a Kupujúcemu môžu byť vrátené peniaze bez toho, aby musel Vec posielať späť Predávajúcemu.

5.5.4 Zánik nároku na vrátenie peňazí. Kupujúci nemá nárok na vrátenie peňazí v rámci Ochrany kupujúceho a kúpna cena Veci a tiež poplatok za dopravu (iba ak bola použitá iná možnosť dopravy ako integrovaná doprava (Predplatené prepravné štítky)) budú Predávajúcemu uvoľnené, ak:

(i) v súlade s procesom popísaným v časti 5.5.3 vyššie spoločnosť VINTED určí, že Vec je „Výrazne nezodpovedajúca opisu “;

(ii) Kupujúci neoznámi problém spoločnosti VINTED počas Lehoty na oznámenie sporu, ako je popísané v časti 5.5.1 vyššie;

(iii) s Vecou bolo Kupujúcim manipulované, Vec bola umývaná, používaná, testovaná alebo akýmkoľvek spôsobom upravená; alebo

(iv) Kupujúci už potvrdil, že Vec zodpovedá jeho očakávaniam, kliknutím na tlačidlo „Všetko je v poriadku“ v Súkromnej správe Kupujúceho s Predávajúcim;

(v) Kupujúci neposkytol dostatočný dôkaz v požadovanom termíne zákazníckej podpory spoločnosti VINTED o tom, že Vec bola poškodená pri preprave (dostatočný dôkaz, ktorý každý prepravca považuje za potrebný vo svojich Zmluvných podmienkach).

5.6 Vrátenie Súpravy Vecí. Ak bola Vec, ktorá sa má vrátiť, zakúpená v rovnakom čase ako iné Veci od toho istého Predávajúceho (ako súčasť „Súpravy“), potom Kupujúci musí vrátiť všetky Veci v Súprave a budú mu vrátené peniaze za všetky Veci v Súprave. 

5.7 Uznanie postavenia spoločnosti VINTED pri vrátení peňazí v rámci Ochrany kupujúceho. Používatelia súhlasia s tým, že dodržia proces vrátenia peňazí v rámci Ochrany kupujúceho a budú spolupracovať so spoločnosťou VINTED, aby umožnili spoločnosti VINTED prijímať rozhodnutia o akýchkoľvek problémoch súvisiacich s Ochranou kupujúceho na základe objektívnych kritérií uvedených v týchto Podmienkach. Ak Používatelia vyriešia problém medzi sebou po tom, čo už bol postúpený Užívateľskej podpore spoločnosti VINTED, Požívatelia sa zaväzujú informovať o takomto výsledku Užívateľskú podporu spoločnosti VINTED.

5.8 Používatelia môžu v súvislosti s rozhodnutím spoločnosti VINTED použiť reklamačný postup, ako je popísané v článku 15.

6 ÚHRADA ZA VEC

6.1 Bezpečné platby prostredníctvom Integrovaného platobného systému. Spoločnosť VINTED uzatvára zmluvy s Poskytovateľom platobných služieb na spracovanie platieb uskutočnených pomocou Integrovaného platobného systému a na uchovávanie informácií týkajúcich sa kreditných kariet, debetných kariet a akéhokoľvek iného spôsobu platby ponúkaného na Stránkach. Za účelom používania Integrovaného platobného systému uzatvorí Používateľ zmluvu priamo s Poskytovateľom platobných služieb a Používateľ akceptuje všeobecné podmienky Poskytovateľa platobných služieb. Používatelia budú požiadaní, aby to potvrdili pri vytváraní svojej elektronickej peňaženky (Vinted peňaženka) (viac informácií nájdete v článku 7.1).

Platba Celkovej ceny môže byť uskutočnená kreditnou alebo debetnou kartou alebo akýmkoľvek iným spôsobom platby, ktorý môže byť z času na čas uvedený na Stránkach. Ak Používateľ na Stránkach poskytne kreditnú alebo debetnú kartu alebo iný spôsob platby, o ktorom existuje podozrenie, že patrí tretej osobe, môže byť od neho vyžadovaný dodatočný dôkaz, že kreditná alebo debetná karta alebo iný spôsob platby patria Používateľovi (to isté platí pre platbu za Doplnkové služby, ako je popísané v článku 3.7.2). Ak má Kupujúci prostriedky na elektronickej peňaženke (Vinted peňaženka), tieto prostriedky sa automaticky použijú na nákupy na Stránkach od iných Používateľov. Ak Kupujúci nemá vo svojej elektronickej peňaženke (Vinted peňaženka) dostatok prostriedkov na pokrytie celkovej splatnej sumy, môže chýbajúcu časť pokryť zaplatením prostredníctvom iných dostupných spôsobov platby. 

Celková cena je uložená v Úschove, ktorú spravuje Poskytovateľ platobných služieb. Akonáhle je Transakcia iniciovaná, Poskytovateľ platobných služieb získa prostriedky od Kupujúceho v mene Predávajúceho a tieto prostriedky zadrží v Úschove na vyplatenie. Spoločnosť VINTED podporuje svojich Používateľov pri využívaní služieb poskytovaných Poskytovateľom platobných služieb a poskytuje Používateľom priamu pomoc pri takýchto službách; pre vylúčenie pochybností však spoločnosť VINTED neposkytuje žiadne služby spracovania platieb pre Používateľov. Používatelia sú výlučne zodpovední za poskytovanie presných informácií spojených s kreditnými kartami, debetnými kartami a akýmkoľvek iným spôsobom platby ponúkaným na Stránkach a spoločnosť VINTED týmto vylučuje akúkoľvek zodpovednosť a záväzok za informácie poskytnuté Používateľom v plnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi. 

Ak je poskytovaná Služba konverzie mien, cena Veci, poplatky za doručenie, poplatok za službu Ochrany kupujúceho a/alebo akékoľvek príslušné dane zobrazené na Stránkach a počas Zhrnutia objednávky už zahŕňajú príslušný výmenný kurz meny a poplatok za prevod. Poplatok za konverziu, ktorý uplatňuje Poskytovateľ platobných služieb, je buď 1,2 % alebo 3 % z ceny Veci, poplatkov za doručenie, poplatku za službu Ochrany kupujúceho a/alebo akýchkoľvek príslušných daní v závislosti od toho, ktoré meny sa prevádzajú (viac informácií ohľadom poplatkov sú uvedené v Centre pomoci).

6.2 Dokončenie Transakcie. Celková cena zaplatená Kupujúcim bude Poskytovateľom platobných služieb uchovávaná v Úschove až do dokončenia Transakcie. Transakcia je dokončená:

(i) keď Kupujúci počas Lehoty na oznámenie sporu klikne na „Všetko je v poriadku“; alebo

(ii) automaticky po uplynutí Lehoty na oznámenie sporu, ak Kupujúci počas Lehoty na oznámenie sporu nepredloží problém prostredníctvom „Mám problém“; alebo

(iii) po vyriešení problému, ktorý bol nahlásený počas Lehoty na oznámenie sporu.

Po dokončení Transakcie bude kúpna cena Veci a tiež poplatok za dopravu (iba ak bola použitá iná možnosť dopravy ako integrovaná doprava (Predplatené prepravné štítky)) ihneď prevedená Poskytovateľom platobných služieb do elektronickej peňaženky Predávajúceho (Vinted peňaženka). Používateľ má tiež možnosť nechať si prostriedky dostupné v elektronickej peňaženke Používateľa (Vinted peňaženka) previesť Poskytovateľom platobných služieb na osobný bankový účet Používateľa bez akéhokoľvek poplatku za prevod. Pri prvom vyplatení však musí Používateľ poskytnúť údaje o bankovom účte; viac informácií o funkcii elektronickej peňaženky (Vinted peňaženka) nájdete v článku 7.

6.3 Obmedzenia používania Integrovaného platobného systému:

6.3.1 Zákaz používania tretími stranami. Právo používať Integrovaný platobný systém je len na predaj vo vlastnom mene Používateľa. Používateľ nesmie ďalej predávať, prenajímať alebo na akomkoľvek inom základe povoliť tretím stranám používať Integrovaný platobný systém za účelom umožniť tretím stranám prijímať úhrady za svoje služby.

6.3.2 Iba povolené Veci. Integrovaný platobný systém je určený len pre Transakcie týkajúce sa Vecí na Stránkach a nie pre akékoľvek iné produkty alebo služby.

6.4 Mena; dane. Všetky ceny sú vyjadrené v miestnej mene Používateľa vrátane akejkoľvek príslušnej DPH. 

7 ELEKTRONICKÁ PEŇAŽENKA (VINTED PEŇAŽENKA) 

7.1 Nastavenie elektronickej peňaženky (Vinted peňaženka). Elektronická peňaženka (Vinted peňaženka) je platobná služba poskytovaná Poskytovateľom platobných služieb. Keď si Používateľ vytvorí elektronickú peňaženku (Vinted peňaženka), uzatvorí zmluvu priamo s Poskytovateľom platobných služieb a Používateľ akceptuje všeobecné podmienky Poskytovateľa platobných služieb. Používatelia budú vyzvaní, aby to potvrdili počas vytvárania elektronickej peňaženky (Vinted peňaženka). Pri prvej predajnej Transakcii bude Predávajúci požiadaný o vytvorenie elektronickej peňaženky (Vinted peňaženka) uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy a telefónneho čísla Predávajúceho (ak je to potrebné). Ak tak Predávajúci neurobí do piatich (5) dní, predajná Transakcia bude zrušená. Pred uskutočnením prvej predajnej Transakcie si môžu Predávajúci tiež z vlastnej iniciatívy vytvoriť elektronickú peňaženku (Vinted peňaženka) tak, že prejdú do nastavení svojho účtu (vybratím „Peňaženka“, potom stlačením „Aktivovať peňaženku“) a poskytnú požadované údaje. 

7.2 Kontroly KYC. Po vytvorení elektronickej peňaženky (Vinted peňaženka) budú Používatelia podliehať regulačným postupom uplatňovaným Poskytovateľom platobných služieb, ako je kontrola identity a ďalšie požiadavky „Poznaj svojho zákazníka“ (Know your customer - KYC) postupu, keď sú naplnené príslušné finančné prahy. Tieto finančné prahy sú stanovené Poskytovateľom platobných služieb a závisia od hodnoty transakcií uskutočnených Používateľom (informácie o finančných prahoch sú dostupné tu). Okrem toho môže Poskytovateľ platobných služieb tiež vykonávať kontroly KYC u Používateľa bez dosiahnutia stanovených prahov, ak má podozrenie, že sa tento Používateľ dopúšťa možného podvodného alebo podozrivého správania. Na účely kontroly totožnosti môže byť Používateľ požiadaný o poskytnutie dodatočných informácií (ako je kópia pasu, občianskeho preukazu, vodičského preukazu alebo výpisu z účtu), ako to požaduje Poskytovateľ platobných služieb (viac informácií tu). Ak Používateľ nepredloží dokumenty požadované Poskytovateľom platobných služieb, elektronická peňaženka Používateľa (Vinted peňaženka) môže byť pozastavená a Používateľ si nebude môcť vyplatiť prostriedky, kým nebude potvrdená totožnosť Používateľa. Poskytovateľ platobných služieb môže tiež pozastaviť Používateľovi možnosť uskutočňovať transakcie z jeho elektronickej peňaženky (Vinted peňaženka). Na druhej strane, ak sa Používateľ dopustí protiprávneho konania, napr. nahral podvodný dokument alebo sa dopustil akéhokoľvek iného nezákonného konania uvedeného v časti 12.3 a Poskytovateľ platobných služieb považoval takého Používateľa za podvodného, takýto Používateľ už nebude môcť znova prekonať kontrolu KYC a Používatelia si nebudú môcť vyplatiť ani získať prostriedky (viac informácií tu).

7.3 Prevod prostriedkov z elektronickej peňaženky (Vinted peňaženka). Používatelia môžu previesť prostriedky z elektronickej peňaženky (Vinted peňaženka) na svoj bankový účet, pričom tento prevod vykoná Poskytovateľ platobných služieb. Pre aktiváciu tejto možnosti musí Používateľ najprv prejsť do nastavení Účtu používateľa a pridať číslo bankového účtu Používateľa, celé meno a fakturačnú adresu. Používateľ môže uskutočniť platbu na bankový účet v eurách otvorený v banke v Európskej únii/Európskom hospodárskom priestore. Platby na bankové účty v iných menách a/alebo mimo Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru nie sú možné. Ak Používateľ dosiahne prahové hodnoty KYC uvedené v časti 7.2 vyššie alebo ak má Poskytovateľ platobných služieb podozrenie, že Používateľ vykonáva potenciálne podozrivé alebo podvodné aktivity, Používateľ nebude môcť previesť prostriedky, kým sa nedokončia príslušné kontroly KYC.

8 DORUČENIE VECÍ A NÁHRADA ŠKODY PREDÁVAJÚCEMU

8.1 Možnosti doručenia. Spoločnosť VINTED neposkytuje prepravné služby. Možnosti doručenia, ktoré môžu byť k dispozícii, sú popísané tu. Spoločnosť VINTED môže kedykoľvek pridať, pozastaviť alebo odstrániť poskytovateľov prepravy zo zoznamu možností, ktoré majú Používatelia k dispozícii. Predávajúci a Kupujúci majú prístup k všeobecným podmienkam poskytovateľov prepravy pre Kupujúcich tu a pre Predávajúcich tu. Používatelia sú zodpovední za preštudovanie a odsúhlasenie všeobecných podmienok dopravcu, ktorého si vyberú. Kupujúci si vyberie možnosť doručenia počas procesu platby a Predávajúci musí použiť takúto možnosť doručenia zvolenú Kupujúcim, inak bude Transakcia zrušená.

8.1.1 Integrovaná doprava (Predplatené prepravné štítky). V prípade možnosti Integrovaná doprava (Predplatené prepravné štítky) musí Predávajúci na odoslanie Veci použiť automaticky vygenerovaný predplatený prepravný štítok, inak bude Transakcia zrušená. Akonáhle bude Vec potvrdená ako stratená alebo poškodená pri preprave, Predávajúcemu bude vystavená náhrada na VINTED. Výšku náhrady pre Predávajúcich nájdete tu. Spoločnosť VINTED Predávajúceho usmerní počas procesu náhrady za stratenú alebo poškodenú Vec a bude ho informovať, či je potrebné podniknúť nejaké kroky alebo poskytnúť informácie a poskytne mu príslušné časové harmonogramy. V prípade sporu o strate alebo poškodení Veci počas prepravy sa za presné budú považovať informácie poskytnuté poskytovateľom prepravy, a to až do doby, kým Používateľ včas neposkytne spoločnosti VINTED dôkaz o opaku.

Integrovaná doprava (Predplatené prepravné štítky) je k dispozícii na týchto územiach.

8.1.2  V prípade akejkoľvek inej možnosti dopravy, ktorá môže byť dostupná, môže mať Predávajúci nárok na náhradu za stratenú alebo poškodenú Vec až do výšky náhrady stanovenej každým poskytovateľom dopravy v súlade so všeobecnými podmienkami daného poskytovateľa dopravy. Odškodnenie Predávajúceho bude znášať a riešiť priamo poskytovateľ prepravy a Predávajúci musí dodržiavať postupy poskytovateľa dopravy.

8.2 Úhrada poplatkov za doručenie. Poplatky za doručenie hradí Kupujúci okrem ceny Veci a Poplatku za službu Ochrany kupujúceho. Príslušné poplatky za doručenie budú Kupujúcemu jasne uvedené pred akýmkoľvek nákupom. Môžu sa líšiť v závislosti od objednávky a od faktorov, ako je veľkosť balíka, prepravná trasa, dopravca a potenciálne zľavy.

8.3 Záväzok na prepravu. Hneď ako Kupujúci zaplatí Celkovú cenu, spoločnosť VINTED bude informovať Predávajúceho, že musí Vec odoslať Kupujúcemu do piatich (5) pracovných dní. Ak Predávajúci neodošle Vec v tejto lehote, spoločnosť VINTED môže zrušiť Transakciu a nariadiť Poskytovateľovi platobných služieb, aby Kupujúcemu uvoľnil Celkovú cenu uloženú v Úschove. Predávajúci je zodpovedný za správne zabalenie Veci (Vecí).

9 KOMUNIKÁCIA A SPRÁVY NA STRÁNKACH

9.1 Súkromné správy

Výmena Súkromných správ medzi Používateľmi je výlučne za účelom výmeny informácií medzi Používateľmi týkajúcich sa Vecí v Katalógu. Ak Používateľ posiela Súkromné správy inému Používateľovi, musí zabezpečiť, aby neposielal:

 1. správy alebo informácie, ktoré obsahujú reklamu (pokiaľ to Pravidlá fóra nepovoľujú);
 2. spam alebo obsah šíriaci vírusy alebo červy;
 3. hromadné zasielanie správ akéhokoľvek iného druhu (keď je správa odoslaná viac ako piatim Používateľom alebo keď je tá istá správa skopírovaná a odoslaná Používateľom, ktorí o ich zaslanie nepožiadali);
 4. správy obsahujúce texty, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a bezpečnosťou verejnosti, nevhodné, urážlivé alebo hanlivé správy alebo správy, ktoré sa inak považujú za nezlučiteľné s týmito Podmienkami a záujmami Používateľov;
 5. správy nezákonnej povahy alebo ktoré sa inak pokúšajú poškodiť iných Používateľov a/alebo Stránok;
 6. správy, ktoré sa môžu kvalifikovať ako obťažovanie akéhokoľvek druhu.

Spoločnosť VINTED môže používať automatizovaný softvér a algoritmy na zisťovanie obsahu Súkromných správ, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a bezpečnosťou verejnosti, alebo ktoré naznačujú podvodné správanie. Ak automatizovaný softvér zistí akýkoľvek takýto obsah v Súkromnej správe bez obmedzenia iných nápravných opatrení dostupných pre spoločnosť VINTED, (i) Súkromná správa a Používateľ môžu byť zablokovaní a/alebo Súkromná správa môže byť skrytá pred Používateľom, ktorému bola odoslaná a (ii) Používateľ, ktorý takúto Súkromnú správu odoslal, môže dostať varovanie pripomínajúce Používateľovi jeho povinnosť dodržiavať tieto Podmienky a informovať Používateľa, že spoločnosť VINTED môže podniknúť ďalšie kroky, ako je popísané v časti 12 nižšie, ako je pozastavenie Účtu Používateľa v prípade ďalších porušení. Používanie takéhoto automatizovaného softvéru spoločnosťou VINTED nemožno interpretovať ako záväzok monitorovať alebo povinnosť aktívne vyhľadávať nezákonné činnosti a/alebo obsah na Stránkach a v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi nezakladá žiadnu zodpovednosť spoločnosti VINTED.

9.2 Výmena spätnej väzby medzi Používateľmi

Po dokončení Transakcie môžu Kupujúci a Predávajúci publikovať o sebe hodnotenia na Stránkach. Používateľom ani spoločnosti VINTED sa neposkytuje žiadna náhrada výmenou za online hodnotenia.

Hodnotenie Používateľa o Používateľovi musí byť vždy spravodlivé a čestné. Klamstvá a urážky sú zakázané.

Spoločnosť VINTED nekontroluje hodnotenia pred ich zverejnením Používateľmi na Stránkach.

Ak je akékoľvek hodnotenie, ktoré bolo zverejnené na Stránkach, nevhodné alebo urážlivé alebo inak nie je v súlade s týmito Podmienkami, Používatelia môžu nahlásiť hodnotenie spoločnosti VINTED v súlade s postupom nahlasovania popísaným v časti 10.5 nižšie. Na žiadosť Používateľa spoločnosť VINTED v súlade s týmito Podmienkami a platnými právnymi predpismi odstráni hodnotenia.

Okrem toho môže spoločnosť VINTED zablokovať Účet ktoréhokoľvek Používateľa, ktorý poskytne hodnotenie, ktoré nie je v súlade s týmito Podmienkami, ako je uvedené v časti 12.1. Iba Používatelia môžu písať a uverejňovať hodnotenia na Stránkach.

9.3 Fórum

Pred použitím Fóra si každý Používateľ musí prečítať Pravidlá fóra.

Používatelia musia pri používaní Fóra dodržiavať Pravidlá fóra. Používatelia sú zodpovední za správy, ktoré uverejňujú vo Fóre, a Používatelia by vo Fóre nemali zdieľať žiadne dôverné ani súkromné informácie. Spoločnosť VINTED nezodpovedá za Obsah vo Fóre (ani za to, čo Používatelia a Návštevníci s takýmto Obsahom robia). Ak sa zverejní totožnosť Používateľa, ktorý poslal správu alebo tému, spoločnosť VINTED nenesie zodpovednosť, ak takéto zverejnenie bolo spôsobené (i) konaním Používateľa alebo (ii) treťou stranou, o ktorých spoločnosť VINTED nemala žiadne vedomosti.

10 ZODPOVEDNOSŤ

10.1 Všetci Používatelia sú plne zodpovední za akékoľvek informácie, ktoré uverejnia na Stránkach, ako aj za Veci, ktoré ponúkajú, predávajú alebo prevádzajú iným Používateľom. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, Používatelia berú na vedomie a akceptujú, že sú plne zodpovední za nahranie akejkoľvek Veci do Katalógu, ako aj za popis Veci, fotografie a videá, za akékoľvek informácie zverejnené na Stránkach a vyhlásenia urobené Kupujúcim alebo iným Používateľom a za presnosť ostatných poskytnutých údajov (vrátane Súkromných správ, spätnej väzby a príspevkov na Fóre) (ďalej spolu len „Obsah“). Okrem toho sú Používatelia výlučne zodpovední za Transakcie uskutočnené s inými Používateľmi a spory, ktoré by z nich mohli vyplynúť, okrem prípadov, keď sú spory spôsobené nedodržaním povinnosti spoločnosťou VINTED podľa týchto Podmienok.

10.2 Používatelia musia pri používaní Stránok dodržiavať všetky príslušné právne predpisy, pravidlá a nariadenia, ktoré sa na nich vzťahujú. Používatelia sa musia najmä zdržať (i) porušovania práv tretích strán, (ii) porušovania práv duševného vlastníctva alebo uvádzania falšovaných Vecí, (iii) uvádzania Vecí, ktoré porušujú príslušné právne predpisy alebo nariadenia; (iv) podnecovania k priestupkom a trestným činom, diskriminácii, nenávisti alebo násiliu na základe rasy, etnického pôvodu alebo národnosti, (v) oznamovania nesprávnych informácií alebo dôverných informácií, (vi) ohovárajúcich komentárov, (vii) páchania činov, ktoré by mohli ohroziť maloletých, (viii) zverejňovania osobných údajov iných osôb alebo porušovanie práv na ochranu súkromia alebo (ix) zneužitia identity niekoho iného; alebo (x) nahrávania alebo iného vkladania akéhokoľvek Obsahu, ktorý je nezákonný, falošný alebo nepresný. Používatelia musia konať a používať Stránky v dobrej viere.

10.3 Spoločnosť VINTED pôsobí ako sprostredkovateľ medzi Kupujúcimi a Predávajúcimi. Ak ktorýkoľvek Používateľ alebo Návštevník nahlási akékoľvek porušenie iného Používateľa alebo Návštevníka spoločnosti VINTED, spoločnosť VINTED môže dotknutej strane poskytnúť pomoc. Spoločnosť VINTED bude v prípade potreby spolupracovať aj s miestnymi orgánmi. V prípade, že Používateľ nedodrží ustanovenia časti 11 alebo inak poruší tieto Podmienky, berie na vedomie a potvrdzuje, v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi, že je výhradne zodpovedný za všetky z toho plynúce priame a nepriame straty, ktoré utrpia tretie strany alebo spoločnosť VINTED. Používateľ preto berie na vedomie a akceptuje, že v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi a s výnimkou prípadov porušenia týchto Podmienok nebude spoločnosť VINTED za žiadnych okolností zodpovedať za akékoľvek škody alebo straty, ktoré utrpia Návštevníci či Používatelia a/alebo tretie strany. Bez toho, aby bol tento zoznam vyčerpávajúci, spoločnosť VINTED najmä nenesie zodpovednosť za: (i) konania alebo opomenutia Používateľov, (ii) vhodnosť, presnosť, úplnosť a/alebo zákonnosť akéhokoľvek Obsahu; alebo (iii) bezpečnosť, kvalitu a množstvo Vecí, ktoré Používatelia predávajú alebo kupujú prostredníctvom Stránok, alebo za to či, Vec zodpovedá popisu, (iv) akýkoľvek problém s Transakciami, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v Ochrane kupujúceho. 

10.4 Spoločnosť VINTED nezodpovedá za Obsah generovaný Používateľmi. Používatelia sú zodpovední za svoj Obsah. Používatelia berú na vedomie a akceptujú, že spoločnosť VINTED ako poskytovateľ hostingových služieb nemá žiadnu zmluvnú povinnosť vykonávať akékoľvek overovanie Obsahu a Vecí inzerovaných v Katalógu a nebude v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi za žiadnych okolností zodpovedať za akékoľvek škody alebo straty, ktoré utrpia Návštevníci či Používatelia a/alebo tretie strany v súvislosti s týmto Obsahom a Vecami. V súlade so svojimi zákonnými povinnosťami spoločnosť VINTED odstráni zo Stránok akýkoľvek nezákonný Obsah, ktorý jej bol riadne nahlásený, a to dostatočne podrobným a jasným spôsobom. Ak spoločnosť VINTED zistí Obsah alebo Veci, ktoré porušujú alebo pravdepodobne porušujú príslušné právne predpisy a/alebo tieto Podmienky, spoločnosť VINTED podnikne kroky proti Používateľovi, ako je uvedené v častiach 3.8 a 12.

10.5 Ak ktorýkoľvek Používateľ alebo Návštevník objaví Obsah ospravedlňujúci zločiny proti ľudskosti, podnecujúci rasovú nenávisť a/alebo násilie a/alebo teroristické činy, obsah týkajúci sa detskej pornografie alebo akýkoľvek iný nezákonný obsah, spoločnosť VINTED musí byť okamžite informovaná buď:

 1. uplatnením postupu reportovania popísaného tu;
 2. kontaktovaním spoločnosti VINTED prostredníctvom kontaktného formulára
 3. zaslaním e-mailu na adresu [email protected];
 4. zaslaním listu s podrobným popisom základných skutočností na adresu: VINTED UAB, Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius, Litva.

Ak je takýto Obsah nahlásený, spoločnosť VINTED si vyhradzuje právo okamžite a bez upozornenia pozastaviť Účet Používateľa (vrátane všetkých prebiehajúcich Transakcií) a odstrániť Obsah, ako je uvedené v časti 12.

10.6 Ak sa Používateľ domnieva, že akýkoľvek Obsah by mohol porušovať tieto Podmienky a/alebo jeho práva a/alebo práva tretej strany (napr. falšovanie, urážanie, porušenie práva na súkromie, problém s bezpečnosťou výrobku), môžu to Používatelia oznámiť spoločnosti VINTED buď:

 1. uplatnením postupu reportovania popísaného tu;
 2. kontaktovaním spoločnosti VINTED prostredníctvom kontaktného formulára;
 3. zaslaním e-mailu na adresu [email protected];
 4. zaslaním listu s podrobným popisom základných skutočností na adresu: VINTED UAB, Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius, Litva.

10.7 Držitelia práv duševného vlastníctva predložia oznámenie o porušení práv duševného vlastníctva vyplnením formulára, ktorý je k dispozícii tu.

10.8 Ak sa pri Veci vyskytne problém s bezpečnosťou Veci, Používateľom sa odporúča, aby Vec prestali používať.

10.9 Spoločnosť VINTED nezodpovedá za žiadne daňové povinnosti alebo oznamovacie povinnosti, ktoré môžu Používateľom vyplynúť z ich aktivít na Stránkach. Na účely Transakcií uskutočnených na Stránkach sú samotní Používatelia výlučne zodpovední za akékoľvek daňové oznamovacie povinnosti, ak by nejaké vznikli podľa uplatňujúcej sa legislatívy.

10.10 V súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami prijíma spoločnosť VINTED všetky vhodné opatrenia na ochranu zabezpečenia údajov poskytovaných Používateľmi a na zabránenie tomu, aby naše Služby ohrozovali údaje a softvér uložený na počítačoch, tabletoch alebo smartfónoch Používateľa. Avšak aj keď spoločnosť VINTED prijala primerané opatrenia v súlade s právnymi požiadavkami, jej systémy môžu byť stále ohrozené nepredvídateľnými udalosťami, ako sú kybernetické útoky alebo narušenia zabezpečenia týkajúce sa prenosu údajov, alebo ovplyvnenie veľkosti a rýchlosti prenosu údajov. Za týchto podmienok dôrazne odporúčame, aby Používatelia prijali všetky vhodné opatrenia na ochranu svojich vlastných údajov a/alebo softvéru, najmä pred kontamináciou akýmikoľvek vírusmi, ktoré kolujú na internete.

11 POVINNOSTI POUŽÍVATEĽOV

11.1 Pri poskytovaní Služieb spoločnosť VINTED vynakladá úsilie, aby zabezpečila, že Používatelia môžu používať Stránku bezpečne. Zabezpečená a dôveryhodná skúsenosť predstavuje integrálnu a nevyhnutnú súčasť všetkých Služieb. Udržiavanie Stránky v bezpečí však veľmi závisí od Používateľov a ich správania. Z tohto dôvodu sa Používatelia pri používaní Stránky zaväzujú dodržiavať pravidlá stanovené v týchto Podmienkach, vrátane, ale nie výlučne, pravidiel popísaných v tejto časti 11 a v častiach 12.2 a 12.3 nižšie.

11.2 Používatelia sa zaväzujú a Návštevníci musia:

 • pri registrácii na Stránkach uvádzať o sebe pravdivé informácie (vrátane, a bez obmedzenia, meno a e-mailovú adresu);
 • zaregistrovať sa na Stránkach iba raz a nezriaďovať si viac ako jeden Účet; pokiaľ tretia strana získa prístup k Účtu Používateľa, môže si Používateľ vytvoriť ďalší Účet, ale až potom, čo Používateľ informoval spoločnosť VINTED o prístupe tretej strany a spoločnosť VINTED zablokovala pôvodný Účet;
 • nepoužívať Stránky a/alebo Služby nezákonného konania alebo podvodných aktivít či transakcií;
 • pri používaní Stránok poskytovať objektívne, správne, úplné a podrobné informácie o Veciach, ktoré sa predávajú;
 • zabezpečiť, aby navrhovaná cena za predaj Vecí ako aj ďalšie informácie ohľadom Vecí boli správne;
 • nekopírovať žiadny obsah ani informácie uvedené na Stránkach a nahrané spoločnosťou VINTED alebo iným Používateľom Stránok;
 • nepoužívať žiadny obsah alebo informácie uvedené na Stránkach na nezákonné účely.

11.3 Používatelia sa zaväzujú, že nebudú a Návštevníci nesmú pri používaní Stránok: 

 • zdieľať, zverejňovať ani inak používať zavádzajúce či nesprávne informácie a/alebo údaje;
 • podporovať získavanie akéhokoľvek tovaru, ktorého predaj alebo držba sú zakázané alebo podliehajú obmedzeniam;
 • používať (najmä zdieľať a/alebo zverejňovať) fotografie, (i) ku ktorým nemá daný Používateľ práva duševného vlastníctva (vo všeobecnosti ide o fotografie nachádzajúce sa na internete), alebo (ii) ktoré obsahujú odkazy na iné webové stránky;
 • používať (najmä zdieľať a/alebo zverejňovať) fotografie, (i) na ktorých je zachytená akákoľvek iná osoba, než je sám Používateľ, iba ak by také iné osoby dali Používateľovi súhlas na zverejnenie týchto fotografií; alebo (ii) ktoré sú alebo by mohli byť v rozpore s dobrými mravmi a/alebo s bezpečnosťou verejnosti (napríklad erotické fotografie, pornografické fotografie alebo fotografie s násilným obsahom);
 • zverejňovať akýkoľvek Obsah, ktorý chváli, propaguje, povzbudzuje alebo podnecuje terorizmus, rasizmus, revizionizmus, xenofóbiu, homofóbiu, sexizmus, nenávistné prejavy, diskrimináciu, obchodovanie s ľuďmi, organizovaný zločin, nezákonné organizácie, sebapoškodzovanie, samovraždy, mučenie, týranie zvierat, ospravedlňovanie vojnových zločinov, sexuálne vykorisťovanie detí a/alebo dospelých, kulty;
 • ponúkať, predávať, kupovať a/alebo prevádzať Veci, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva tretích strán, ako sú registrované ochranné známky a/alebo iné označenia v rozsahu, v akom sú chránené príslušným právnymi predpismi (ako sú napríklad označenia spoločnosti v určitých jurisdikciách), práva na dizajn a/alebo autorské práva;
 • porušovať vlastnícke a/alebo osobnostné práva tretích strán (vrátane práv duševného vlastníctva);
 • porušovať platné zákony a/alebo nariadenia;
 • konať v rozpore s bezpečnosťou verejnosti a/alebo dobrými mravmi;
 • používať (najmä zdieľať a/alebo zverejňovať) programy a/alebo počítačové súbory, ktoré obsahujú vírusy, alebo ktoré môžu (i) narušiť normálnu prevádzku Stránok a/alebo Služieb, (ii) zavíriť počítače Používateľov a, viesť teda k stratám  pre Používateľa alebo jeho majetku alebo (iii) zabrániť Používateľovi používať Stránky, Služby alebo počítač Používateľa;
 • ponúkať a/alebo zdieľať a/alebo inak propagovať odkazy na iné webové stránky a/alebo spoločnosti, ktoré poskytujú podobné služby, ako sú ponúkané na Stránkach;
 • ponúkať, zdieľať alebo inak propagovať odkazy na iné webové stránky alebo spoločnosti, ktoré poskytujú služby podobné tým, ktoré sú ponúkané na Stránkach, ani na webové stránky alebo spoločnosti, ktorých obsah alebo aktivity sú nezákonné či odporujú pravidlám spoločnosti VINTED týkajúcim sa obsahu;
 • vykonávať vyťažovanie dát, zber dát pomocou screen scrapingu alebo prechádzanie akejkoľvek časti Stránok pomocou tzv. crawlerov;
 • vykonávať rozkladanie, dekompiláciu alebo spätnú analýzu ktorejkoľvek časti Stránok;
 • upravovať, kopírovať, meniť, editovať, šíriť ani komerčne využívať žiadny obsah Stránok bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti VINTED;

11.4 Používatelia sa zaväzujú, že nebudú a Návštevníkom nie je povolené zhromažďovať, uchovávať, prenášať tretím stranám, publikovať, zverejňovať alebo prezrádzať údaje Používateľov Stránok alebo údaje o činnosti Používateľov Stránok, vrátane Transakcií, ako je napríklad ich počet, typ, cena a pod., ak sa údaje stali dostupnými nezákonným spôsobom alebo po nezákonnom konaní alebo opomenutí.

Používatelia sa zaväzujú, že nebudú a Návštevníkom nie je povolené zhromažďovať, uchovávať, prenášať tretím stranám, publikovať, zverejňovať alebo prezrádzať informácie, ktoré sa objavujú na Stránkach, ak by to mohlo ovplyvniť práva iných Používateľov vrátane, ale nie výlučne, práv duševného vlastníctva alebo práv na súkromie. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na funkciu „zdieľať“, ktorá existuje na Stránkach a umožňuje Používateľom zdieľať verejné informácie dostupné na Stránkach v Účtoch spoločnosti VINTED na sociálnych sieťach alebo na ich vlastných účtoch sociálnych sietí, ako aj posielať takéto informácie sebe alebo iným e-mailom.

11.5 Používateľ sa zaväzuje zachovať svoje prihlasovacie údaje a heslo k Účtu v tajnosti a neposkytnúť svoje prihlasovacie údaje ani heslo žiadnej tretej strane (okrem osôb, ktoré Používateľ poverí používaním svojich prihlasovacích údajov a hesla). Používateľ je výlučne zodpovedný (spoločnosti VINTED a ostatným) za všetku aktivitu, ktorá sa vyskytne v rámci Účtu používateľa. Ak Používateľ vie alebo má podozrenie, že akákoľvek neautorizovaná tretia strana pozná heslo Používateľa alebo má prístup k Účtu používateľa, Používateľ musí o tom bezodkladne informovať spoločnosť VINTED prostredníctvom kontaktného formulára.

11.6 Používateľ súhlasí s okamžitou aktualizáciou akýchkoľvek informácií na Stránkach, ktoré už nie sú aktuálne alebo presné, vrátane informácií poskytnutých Používateľom pri registrácii na Stránkach a informácií v Účte používateľa, ako aj informácií o Veciach uvedených v Katalógu.

11.7 Pri používaní Stránok Používateľ vyhlasuje:

 • (i) že je fyzická osoba, že má 18 rokov alebo viac (v opačnom prípade sa namiesto neho musí prihlásiť rodič (rodičia) alebo zákonný zástupca a dohliadať na používanie Stránok maloletou osobou), (ii) že používa Služby Stránok iba pre svoj osobný prospech a nie na akúkoľvek profesionálnu činnosť a (iii) že má plnú spôsobilosť a všetky práva na vykonávanie Transakcií na Stránkach;
 • že berie na vedomie, že je plne zodpovedný v súlade s týmito Podmienkami a platnými právnymi predpismi za plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ako je definované v časti 4.1.1 Podmienok;
 • že berie na vedomie, že objednaním Veci sa zaväzuje túto Vec kúpiť a že neuskutočnenie tejto Transakcie ho môže zaviazať k náhrade škôd, ktoré Predávajúcemu vznikli;
 • že chápe, že musí zaplatiť spoločnosti VINTED poplatok za službu Ochrany kupujúceho za každú Transakciu vykonanú pomocou tlačidla „Kúpiť“;
 • že chápe, že ak sa rozhodne zakúpiť Doplnkové služby, musí zaplatiť spoločnosti VINTED;
 • že rozumie tomu, že pri poskytovaní Služby konverzie mien cena Veci, poplatky za doručenie, poplatok za službu Ochrany kupujúceho a/alebo akékoľvek príslušné dane zobrazené na Stránkach a počas Zhrnutia objednávky už zahŕňajú príslušný výmenný kurz a poplatok za konverziu.

12 PRÁVO SPOLOČNOSTI VINTED NA OBMEDZENIE A BLOKOVANIE ÚČTOV 

12.1 Obmedzenie a blokovanie Účtov používateľov. S cieľom zabezpečiť bezpečné a zabezpečené prostredie pre Používateľov používajúcich túto Stránku môže spoločnosť VINTED, a to aj pomocou automatizovaného softvéru a/alebo algoritmov:

 • Obmedziť Účet používateľa. Používatelia, ktorých Účty sú obmedzené i) nemôžu používať alebo pristupovať k niektorým funkciám Stránok, ako napríklad, nie však výlučne, možnosť uvádzať Veci, vykonávať Transakcie, prevádzať prostriedky uložené na ich elektronickej peňaženke (Vinted peňaženka), posielať súkromné správy všetkým ostatným Používateľom, vidieť Veci uvedené všetkými ostatnými Používateľmi alebo ii) budú znášať zníženú viditeľnosť svojich Vecí na stránkach s výsledkami vyhľadávania; a/alebo; 
 • Dočasne alebo definitívne zablokovať Účet používateľa. Používatelia, ktorých Účty sú zablokované, už nemajú povolený prístup na Stránky. V prípade potreby budú môcť dokončiť všetky čakajúce Transakcie a previesť prostriedky uložené v ich elektronickej peňaženke (Vinted peňaženka) na svoj bankový účet za predpokladu, že Používatelia dokončili príslušné kontroly KYC (ak je to potrebné). Ak však bol Účet zablokovaný z dôvodu, že bol Účet napadnutý, alebo na základe rozhodnutia Poskytovateľa platobných služieb možno považovať Používateľov za podvodníkov alebo s cieľom zabezpečiť ochranu záujmov a práv iných Používateľov platformy, títo Používatelia možno už nebudú môcť v súlade s platnou legislatívou previesť prostriedky uložené v ich elektronickej peňaženke (Vinted peňaženka) na svoj bankový účet. Ak spoločnosť VINTED zablokuje Účet používateľa, môže to tomuto Používateľovi zabrániť v opätovnej registrácii na Stránkach.

Spoločnosť VINTED sa zaväzuje prijať opatrenia na obmedzenie alebo blokovanie, ktoré i) zohľadnia primerané záujmy Používateľov pri prijímaní týchto opatrení, ii) sú primerané okolnostiam a najmä porušeniam, ktorých sa Používateľ dopustil. Porušenia, ktorých sa dopustia Používatelia, povedú k dočasnému zablokovaniu a/alebo obmedzeniu ich Účtu, pokiaľ i) Používateľ, ktorého Účet už bol dočasne zablokovaný a/alebo obmedzený, neupustí od ďalšieho pochybenia, alebo ii) sú tieto porušenia závažné alebo opakované, v takomto prípade bude Účet používateľa definitívne zablokovaný.

12.2 Blokovanie s upozornením. Spoločnosť VINTED môže obmedziť a/alebo zablokovať Účet používateľa po tom, čo tohto Používateľa písomne informuje a dodrží primeranú lehotu na oznámenie, ak tento Používateľ:

 • porušuje tieto Podmienky, Pravidlá katalógu alebo Pravidlá fóra;
 • pri registrácii na Stránky alebo pri používaní Stránok poskytuje alebo zverejňuje nesprávne, zavádzajúce, neaktuálne a/alebo neúplné informácie podľa týchto Podmienok, alebo neudržiava takéto informácie aktuálne;
 • úmyselne a zámerne uráža iných ľudí;
 • zneužíva funkcie poskytované Stránkami alebo ich používa v zlej viere, napríklad zneužívaním možnosti nahlásiť Obsah alebo odvolávaním sa proti rozhodnutiam spoločnosti VINTED o obmedzení používania Stránok, blokovaní účtu alebo odstraňovaní obsahu; alebo
 • inzeruje a predáva Veci ako súčasť profesionálnej obchodnej činnosti v rozpore s Pravidlami katalógu.

12.3 Okamžité zablokovanie. Bez ohľadu na vyššie uvedené môže spoločnosť VINTED obmedziť a/alebo zablokovať Účet používateľa s okamžitou platnosťou a bez predchádzajúceho upozornenia alebo varovania v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov:

 • Účet používateľa nahlásený Poskytovateľom platobných služieb. Poskytovateľ platobných služieb môže nahlásiť spoločnosti VINTED ktorýkoľvek Účet používateľa, ak má Poskytovateľ platobných služieb vážne dôvody domnievať sa, že tento Používateľ pri používaní platobných služieb poskytovaných Poskytovateľom platobných služieb porušil platné právne predpisy a/alebo všeobecné podmienky Poskytovateľa platobných služieb a/alebo zneužíval Stránky (vrátane nezákonného predaja na Stránkach, prania špinavých peňazí, podvodov, krádeží identity, používania falošných dokumentov).
 • Spor o platbu iniciovaný Používateľom prostredníctvom externého Poskytovateľa platobných služieb. Ak ktorýkoľvek Používateľ iniciuje postup riešenia sporu v súvislosti s Transakciou prostredníctvom externého Poskytovateľa platobných služieb a existujú objektívne a oprávnené dôvody domnievať sa, že Používateľ v tejto súvislosti porušil príslušné právne predpisy, porušil tieto Podmienky a/alebo zneužil Stránky, spoločnosť VINTED môže okamžite obmedziť a/alebo zablokovať Účet Používateľa (vrátane pozastavenia a/alebo zrušenia akýchkoľvek prebiehajúcich Transakcií)
 • Porušenie platných právnych predpisov, bezpečnosti verejnosti alebo bezpečnosti Používateľov. Používanie Služieb alebo Obsahu zverejneného Používateľom zjavne porušuje akékoľvek príslušné právne predpisy, nariadenia alebo pravidlá bezpečnosti verejnosti alebo môže mať vážne dôsledky na zdravie, bezpečnosť alebo oprávnené ekonomické záujmy spoločnosti VINTED, iných Používateľov alebo tretích strán. Napríklad:
   • Používateľ nahral na Stránky Obsah ospravedlňujúci zločiny proti ľudskosti, podnecovanie rasovej nenávisti a/alebo násilia alebo týkajúci sa detskej pornografie;
   • Používateľ si prisvojuje identitu iného Používateľa alebo osoby;
   • existujú konzistentné a objektívne dôvody na podozrenie, že Používateľ spáchal alebo sa dopúšťa podvodu akéhokoľvek druhu, alebo že Používateľ zneužíva platformu spôsobom, ktorý ohrozuje bezpečnosť ostatných Používateľov alebo zabezpečenie platformy, ako napríklad, ale nie výlučne, prihlásenie z podozrivých IP adries, podvody alebo spamovanie iných Používateľov. Spoločnosť VINTED sa zaväzuje riadne podvod vyšetriť a bez zbytočného odkladu a dôkladne preskúmať akékoľvek tvrdenie zo strany podozrivého Používateľa.
 • Právna povinnosť alebo naliehavý právny dôvod, ak by dodržanie lehoty oznámenia porušilo akýkoľvek právny predpis, nariadenie alebo pokyn orgánu činného v trestnom konaní alebo by inak riskovalo zodpovednosť spoločnosti VINTED alebo jej pridružených spoločností.
 • IT bezpečnostné riziko. Existuje riziko pre zabezpečenie a technickú prevádzku IT systému spoločnosti VINTED.
 • Opakované alebo závažné porušenia, kedy sa Používateľ opakovane dopustil porušenia týchto Podmienok, Pravidiel katalógu alebo Pravidiel fóra.

12.4 Oznámenie. Za okolností uvedených v častiach 12.1 až 12.3 vyššie poskytne spoločnosť VINTED Používateľovi písomné oznámenie s uvedením dôvodov obmedzenia alebo zablokovania jeho Účtu, pokiaľ tým nespôsobí:

 • porušenie akýchkoľvek platných právnych predpisov, nariadení alebo pokynov orgánu činného v trestnom konaní alebo by inak riskovala zodpovednosť spoločnosti VINTED alebo jej pridružených spoločností;
 • narušenie vyšetrovania podvodu; alebo
 • umožnenie pokračovania alebo opakovania podvodu, porušenia právnych predpisov alebo vážne porušenie týchto Podmienok a/alebo všeobecných podmienok Poskytovateľa platobných služieb.

12.5 Spoločnosť VINTED môže vyšetriť akékoľvek porušenie týchto Podmienok a v súlade s platnými právnymi predpismi, ako sú zákony na ochranu osobných údajov, môže informovať príslušné inštitúcie a orgány.

12.6 Odvolanie. V prípade, že spoločnosť VINTED uplatní svoje práva podľa časti 12 alebo časti 3.8 uvedenej vyššie, môže dotknutý Používateľ napadnúť rozhodnutie spoločnosti VINTED prostredníctvom kontaktného formulára.

13 PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI VINTED

13.1 Spoločnosť VINTED môže kedykoľvek reorganizovať Katalóg, reklamné plochy alebo iné informácie o Veciach s výhradou zmien, ktoré nemenia Obsah poskytnutý Používateľom, aby boli Stránky pre Používateľa príjemnejšie na používanie (tzv. user-friendly). Takéto zmeny nebudú viesť k nevýhodám pre Predávajúcich a neobmedzia povinnosti spoločnosti VINTED podľa týchto Podmienok.

13.2 Spoločnosť VINTED môže kedykoľvek zverejňovať Novinky alebo inú komunikáciu týkajúcu sa krátkodobých a dlhodobých ponúk na Stránkach, súťaží, kampaní, hier alebo propagačných akcií alebo inak sprístupniť špeciálne, časovo obmedzené alebo exkluzívne ponuky niektorým alebo všetkým Používateľom, ktoré spĺňajú vnútroštátne zákony (spoločne - „Propagácie“). Môžu sa uplatňovať osobitné podmienky. Niektoré prvky alebo funkcie Stránky môžu byť dočasne zmenené alebo deaktivované počas alebo v súvislosti s Propagáciou. Spoločnosť VINTED si vyhradzuje právo kedykoľvek prerušiť akúkoľvek Propagáciu bez upozornenia Používateľov. Propagácie môžu podliehať určitým požiadavkám na spôsobilosť, ktoré určí spoločnosť VINTED. Informácie o Propagáciách môžu byť pri spustení takejto akcie uvedené na Stránkach, a ak predstavujú záväznú zmluvu medzi Používateľom a spoločnosťou VINTED, Používateľ bude mať možnosť samostatne prijať tieto podmienky, ktoré budú sprístupnené vo formáte, ktorý umožňuje ich skladovanie a reprodukciu. V prípade nesúladu medzi týmito Podmienkami a osobitnými podmienkami zverejnenými na Stránkach, ktoré sa vzťahujú na Propagácie, sa tieto budú považovať za špecifické podmienky vzťahujúce sa na posudzované Propagácie, a preto budú mať prednosť výlučne v súvislosti s kontextom Propagácie.

13.3 Spoločnosť VINTED môže kedykoľvek ukončiť alebo pozastaviť alebo prideliť prevádzkovanie Stránok tretím stranám na základe oznámenia Používateľom Stránok uskutočneného tridsať (30) dní vopred.

13.4 Záruka zhody. Používatelia nachádzajúci v krajinách Európskej únie si môžu uplatniť právnu záruku, ktorá sa vzťahuje na digitálne služby poskytované spoločnosťou VINTED. V rámci tejto záruky je spoločnosť VINTED zodpovedná za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase poskytnutia služby a ktorý Používateľ zistí do dvoch rokov od jednorazového poskytnutia digitálnych služieb, alebo za akýkoľvek nesúlad, ktorý sa vyskytne alebo sa prejaví v období, počas ktorého digitálnu službu má nepretržite poskytovať spoločnosť VINTED. Právny poriadok krajiny Používateľa môže poskytovať dlhšie záruky. Aby si mohli Používatelia uplatniť nárok, môžu kontaktovať spoločnosť VINTED, ako je popísané v časti 15 nižšie.

14 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

14.1 Zásady ochrany osobných údajov, dostupné na odkaze https://www.vinted.sk/privacy-policy, popisujú osobné údaje Používateľov zhromaždené spoločnosťou VINTED a účely, na ktoré spoločnosť VINTED tieto údaje spracúva. Zásady ochrany osobných údajov a akékoľvek ich časti nie sú chápané ako zmluvné doložky a nestávajú sa súčasťou týchto Podmienok.

14.2 Vo všeobecnosti sa od vás vyžaduje, aby ste spoločnosti VINTED poskytli presné údaje. V prípade zmeny údajov údaje, ktoré sa vás týkajú (napríklad vaša adresa alebo priezvisko) musíte tieto zmeny bez zbytočného odkladu oznámiť zmenou informácií týkajúcich sa vášho účtu. 

14.3 Keď spracúvate osobné údaje nezávisle a oddelene od spoločnosti VINTED, zodpovedáte za zabezpečenie dodržiavania platných právnych predpisov o ochrane údajov (najmä Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

15 ROZHODNÉ PRÁVO, RIEŠENIE SPOROV A UKONČENIE

15.1 Tieto Podmienky sa riadia právnym poriadkom krajiny Používateľa. Nárok môžete uplatniť na súde v mieste vášho bydliska alebo pobytu.

15.2 Ak dôjde medzi spoločnosťou VINTED a Používateľom k akejkoľvek nezhode, spoločnosť VINTED odporúča Používateľom, aby ju najprv kontaktovali za účelom nájdenia zmierneho riešenia. Používateľ môže:

 1. Najprv doručiť písomnú sťažnosť oddeleniu služieb zákazníkom pomocou kontaktného formulára.
 2. Používateľ a spoločnosť VINTED vynaložia maximálne úsilie, aby sa pokúsili vyriešiť sťažnosť Používateľa zmiernou cestou.
 3. Ak záležitosť zostane nevyriešená alebo Používateľ nie je spokojný s výsledkom, môže využiť alternatívne spôsoby riešenia sporov, ako je napríklad spotrebiteľská mediácia. Spoločnosť VINTED nie je zaviazaná ani povinná používať takéto metódy na riešenie sporov s Používateľmi. Spory medzi Predávajúcimi a Kupujúcimi nie sú spôsobilé na spotrebiteľskú mediáciu. Používateľ môže využiť nasledujúce služby alternatívneho riešenia sporov:
 • Pre Slovenskú republiku: Používatelia sú v rámci cezhraničných sporov oprávnení obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré im môže poskytnúť ďalšiu súčinnosť vrátane informácií o doručovacej adrese, elektronickej adrese, resp. príslušný telefonický kontakt na kompetentný subjekt riešenia sporov, ktorý je príslušný spor riešiť. Pre Slovenskú republiku je príslušným Európskym spotrebiteľským centrom - Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, ktoré je dostupné tu: https://esc-sr.sk/.
 • Pre Českú republiku: ak je zmluva plnená v Českej republike a ste spotrebiteľ, máte právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov Českou obchodnou inšpekciou, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, alebo iný subjekt poverený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Bližšie informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov pred Českou obchodnou inšpekciou vrátane možnosti podania návrhu na začatie mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné na https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Vzhľadom na to, že spoločnosť VINTED nie je zmluvnou stranou zmluvy uzatvorenej medzi Používateľmi, Používatelia berú na vedomie, že na vzťahy medzi Používateľmi sa nevzťahuje úprava mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Postup podľa tejto časti je možné použiť len vo vzťahu medzi spoločnosťou VINTED a Používateľom.
 • Pre Poľsko: poľský Prezident úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa zriadil register autorizovaných inštitúcií alternatívneho riešenia sporov. Register je dostupný tu: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 • Európska komisia vytvorila platformu na riešenie sporov na zhromažďovanie prípadných sťažností spotrebiteľov po online nákupe a ich zasielanie príslušným vnútroštátnym mediátorom. Táto platforma je dostupná tu: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

15.3 Používateľ môže ukončiť svoj vzťah so spoločnosťou VINTED kedykoľvek s okamžitou platnosťou, ale bude musieť splniť všetky svoje záväzky, ktoré mu vyplynuli z Transakcií, ktoré Používateľ uzavrel pred ukončením svojho vzťahu so spoločnosťou VINTED. Používateľ môže ukončiť svoj vzťah so spoločnosťou VINTED zrušením svojho účtu alebo zaslaním e-mailu na [email protected].

15.4 Spoločnosť VINTED a spoločnosti jej skupiny a jej a ich poskytovatelia licencií sú držiteľmi všetkých práv, najmä práv duševného vlastníctva týkajúcich sa Stránok, a to najmä v jej systéme (algoritmy umožňujúce fungovanie Katalógu, jeho prenos atď.), v rozložení a dizajne Stránok, v softvéri používanom Stránkami a pre Stránky, v ochranných známkach a názvoch domén používaných Stránkami a pre Stránky.

15.5 Poskytnutie informácií alebo údajov, najmä fotografií na Stránkach, alebo iných definovaných ako „Obsah“ v časti 10.1 vyššie, znamená, že Používatelia Stránok alebo Služieb týmto bezodplatne udeľujú spoločnosti VINTED a akejkoľvek spoločnosti patriacej do skupiny spoločnosti VINTED nevýhradnú licenciu na používanie Obsahu na celom svete, čo platí počas trvania príslušných práv, ak existujú (a ich prípadných predĺžení). Takáto licencia zahŕňa právo používať, kopírovať, reprodukovať, zobrazovať a upravovať Obsah. Spoločnosť VINTED môže takýto Obsah použiť na akomkoľvek známom alebo neznámom médiu, a to najmä v televízii, novinách, internete (v banneroch a článkoch, na iných webových stránkach) a sociálnych sieťach (Facebook, Twitter, Instagram atď.), na prevádzkovanie, obchodné, reklamné a interné účely skupiny spoločnosti VINTED, ktoré Používateľ akceptuje. Používatelia sú výlučne zodpovední za Obsah a potvrdzujú, že naň majú všetky práva.

Používatelia sa môžu prihlásiť k tejto licencii na reklamné účely v nastaveniach svojho Účtu.

15.6 Všetky oznámenia, žiadosti a iné informácie vymieňané medzi Používateľom a spoločnosťou VINTED budú odoslané tak, ako je uvedené v Podmienkach, prostredníctvom kontaktného formulára zobrazeného na Stránkach a/alebo Používateľovi/Používateľom prostredníctvom e-mailu, na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii na Stránkach.

15.7 Podmienky nemajú vplyv na vytvorenie partnerstva (bez ohľadu na jeho právnu formu) medzi spoločnosťou VINTED a Používateľmi, pracovnoprávnych vzťahov, vzťahov medzi obchodným zástupcom a jeho zákazníkom, ani franšízového vzťahu.

15.8 Spoločnosť VINTED môže v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov previesť a/alebo postúpiť všetky práva a povinnosti podľa týchto Podmienok akejkoľvek tretej strane, najmä v prípade prevodu odvetvia činnosti, zlúčenia prostredníctvom založenia novej spoločnosti, zlúčenia prostredníctvom pohltenia, rozdelenia alebo akejkoľvek zmeny kontroly ovplyvňujúcej spoločnosť VINTED za predpokladu, že to nezníži ochranu práv spotrebiteľa. Takýto prevod zbavuje spoločnosť VINTED do budúcnosti všetkých záväzkov ako prevádzkovateľa Stránok, najmä voči jej Používateľom a Návštevníkom. V prípade, že spoločnosť VINTED prevedie a/alebo postúpi tieto práva a povinnosti podľa týchto Podmienok akejkoľvek tretej strane, spoločnosť VINTED bude o takomto prevode a/alebo postúpení informovať Používateľov 15 dní vopred a Používateľ má právo okamžite ukončiť svoj vzťah a zrušiť svoj účet so spoločnosťou VINTED. Používatelia nesmú previesť ani postúpiť žiadne svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok.

15.9 Používateľ môže kedykoľvek vyjadriť námietky týkajúce sa prístupu, používania alebo prevádzky Stránok alebo Služieb prostredníctvom oznámenia. Oznámenia musia byť zaslané spoločnosti VINTED pomocou formulára, ktorý sa zobrazí na Stránkach, alebo listom na adresu spoločnosti VINTED UAB, Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius, Litva. V prípade právnych žiadostí kontaktujte spoločnosť VINTED na tejto adrese: [email protected].

15.10 Ak ktorákoľvek časť podmienok obsiahnutých v týchto Podmienkach bude v akomkoľvek rozsahu určená ako neplatná, nezákonná alebo nevymáhateľná, takáto podmienka bude v tomto rozsahu oddelená od zostávajúcich podmienok, ktoré budú naďalej platné a vymáhateľné v plnom rozsahu povolenom zákonom.

15.11 Tieto podmienky a všetky dokumenty uvedené v týchto Podmienkach tvoria celú zmluvu medzi spoločnosťou VINTED a vami a nahrádzajú a rušia všetky predchádzajúce zmluvy, prísľuby, uistenia, záruky, vyhlásenia a porozumenia medzi spoločnosťou VINTED a vami, či už písomné alebo ústne, týkajúce sa ich predmetu. Spoločnosť VINTED a Používateľ týmto potvrdzujú, že pri uzatváraní týchto Podmienok sa nespoliehali na žiadne vyjadrenie, vyhlásenie, uistenie alebo záruku (či už boli urobené neuvedomene alebo z nedbanlivosti), ktoré nie sú uvedené v týchto Podmienkach alebo v inom dokumente, na ktorý sa v nich odkazuje. V rozsahu povolenom príslušným právnymi predpismi, ani spoločnosť VINTED, ani vy nebudete mať žiadny nárok vyplývajúci z neuvedomeného alebo nedbanlivostného uvedenia skreslených informácií na základe akéhokoľvek vyjadrenia v týchto Podmienkach alebo akéhokoľvek dokumentu, na ktorý sa v nich odkazuje.