Tvoj sprievodca DAC7 🇪🇺

DAC7 je smernica EÚ, ktorá sa vzťahuje na online trhoviská, ako je Vinted. Prečítaj si, čo pre teba smernica znamená, a ak patríš k dotknutým predávajúcim, dokonči svoj výkaz.

Dôležité informácie

DAC7 je smernica EÚ

Online trhoviská pôsobiace v EÚ sú zo zákona povinné zhromažďovať a vykazovať určité informácie o predávajúcich. Spoločnosť Vinted musí informácie od dotknutých predávajúcich vykázať litovskému správcovi dane, ktorý ich následne postúpi miestnym správcom dane, pod ktorých jednotliví predávajúci spadajú.

Žiadny vplyv na tvoje daňové povinnosti

Podanie výkazu DAC7 nebude mať žiadny vplyv na tvoje daňové povinnosti, pričom u väčšiny predávajúcich je nepravdepodobné, že by im kvôli predajom na Vinted vznikla daňová povinnosť.

Týka sa predávajúcich, ktorí dokončia 30 predajov...

Ak v priebehu jedného roka (od januára do decembra) dokončíš 30 predajov, sme povinní si od teba vyžiadať výkaz DAC7, a to bez ohľadu na výšku tvojich zárobkov.

...alebo zarobia predajom kúskov 2 000 €

Ak v priebehu jedného roka (od januára do decembra) zarobíš viac ako 2 000 €, sme povinní si od teba vyžiadať výkaz DAC7, a to bez ohľadu na počet predaných objednávok.

Údaje o predávajúcich sú bezpečne uložené

Do každého výkazu DAC7 predvyplníme niektoré údaje, ktoré už máme. Pred odoslaním tieto údaje len skontroluj a doplň svoje daňové identifikačné číslo (DIČ). Tvoje DIČ zostáva v bezpečí vďaka šifrovaniu a použijeme ho výlučne na účely spojené s DAC7.

Nevyplnenie povedie k obmedzeniu účtu

Ak dotknutí predávajúci nepodajú výkaz DAC7 v stanovenej lehote, zo zákona sme povinní zablokovať im prístup k ich zárobkom. Od určitého času sa im zablokuje aj možnosť predávať. Podaj svoj výkaz včas, nech môžeš na Vinted zarábať aj naďalej!

Pozri si daňové pravidlá svojej členskej krajiny EÚ

U väčšiny členov je nepravdepodobné, že by im kvôli predajom na Vinted vznikla daňová povinnosť.

Prevedieme ťa celým procesom

Výkaz pripravíme za teba

Vysvetlíme ti, ako sa predaje z druhej ruky zdaňujú

Ešte posledná vec...

Dotknutým predávajúcim sme výkazy DAC7 už predvyplnili. Ak patríš medzi nich, svoj výkaz pred odoslaním len skontroluj a doplň doňho svoje DIČ.