Pravidlá fóra

Vinted fórum je miesto pre členov našej komunity, kde môžu verejne diskutovať a nazvájom si pomáhať zdieľaním svojich skúseností a tipov týkajúcich sa predávania a nakupovania.

Aby sme dokázali zabezpečiť, že sa tu všetci budú cítiť pohodlne a vítaní, od všetkých členov vyžadujeme, aby si prečítali a dodržiavali nižšie uvedené pravidlá fóra. Upozorňujeme, že:

 • Vinted fórum môžeš používať iba ak sa predtým zaregistruješ na Vinted,
 • za obsah, ktorý na fóre zverejníš, nesieš právnu zodpovednosť,
 • Vinted nemá žiadnu kontrolu nad obsahom pred jeho zverejnením.

Tieto pravidlá fóra tvoria súčasť všeobecných podmienok, s ktorými neprofesionálni členovia vyjadrili počas registrácie na Vinted súhlas. V zásadách ochrany osobných údajov je popísaný postup, akým VINTED spracúva osobné údaje týkajúce sa Vinted fóra.

Obsah zahŕňa akékoľvek obrázky, slová, internetové odkazy a všetky ďalšie formy informácií, ktoré je možné zverejniť na fóre.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Ak si všimneš nevhodný obsah, správanie alebo obsah, ktorý porušuje tieto pravidlá fóra (príspevky, témy a pod.), nahlás ho, prosím, nášmu tímu. Môžeš tak urobiť kliknutím na ikonu vlajky vedľa obsahu, ktorý chceš nahlásiť. Podrobnejší postup nahlasovania nevhodného obsahu nájdeš na tejto stránke. Problematický príspevok, prosím, nahlás vždy iba raz. Plné právo vykladať tieto pravidlá fóra a posúdiť alebo rozhodnúť o tom, či nahlásený obsah tieto pravidlá spĺňa alebo nie, má výlučne spoločnosť Vinted.

Zakázaný obsah

Akýkoľvek obsah, ktorý je v rozpore s platnými zákonmi.

Detská pornografia, pornografia a sexuálne explicitný obsah alebo jazyk.

Vychvaľovanie, propagácia, podpora alebo podnecovanie fyzického alebo verbálneho násilia voči jednotlivcom alebo skupinám osôb.

Vychvaľovanie, propagácia, podpora alebo podnecovanie terorizmu, rasizmu, revizionizmu, xenofóbie, homofóbie, sexizmu, nenávisti, nenávistných prejavov alebo diskriminácie (napr. na základe veku, pohlavia, skutočného alebo domnelého pôvodu, národnosti, vierovyznania, zdravotného stavu, handicapu, sexuálnej orientácie, politických alebo filozofických názorov a pod.), obchodovania s ľuďmi, organizovaného zločinu, nelegálnych organizácií, sebapoškodzovania, samovraždy, mučenia, týrania zvierat, ospravedlňovania vojnových zločinov, sexuálneho vykorisťovania detí a/alebo dospelých, kultov.

Vyhrážanie sa, obťažovanie, šikanovanie, vydieranie, urážanie alebo domáhanie sa takéhoto konania voči jednotlivcom alebo skupinám osôb.

Sexuálne alebo akékoľvek iné obťažovanie alebo nevyžiadaná pozornosť.

Šokujúci obsah (napr. obsahujúci násilné alebo názorné zábery) a obsah v rozpore s ľudskou dôstojnosťou.

Zdieľanie a zverejňovanie osobných alebo dôverných informácií iných osôb (napr. meno, fotka, súkromná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, profily na sociálnych sieťach, bankové údaje a pod.) alebo ich požadovanie. To isté sa vzťahuje aj na tvoje vlastné osobné údaje.

Materiál, ktorý porušuje autorské práva alebo ochranné známky alebo ktorý akýmkoľvek iným spôsobom porušuje práva duševného vlastníctva či práva k fotografiám a obrázkom, vrátane propagácie nelegálneho streamovania a softvérového pirátstva.

Ponuky na predaj alebo výmenu alebo propagácia predmetov, ktoré sú zakázané v rámci pravidiel katalógu Vinted, a to najmä tovarov a látok, ktorých obeh je na voľnom trhu zakázaný, resp. ktoré sú zakázané úplne (napr. strelné alebo iné zbrane regulované zákonom, drogy, lieky, falzifikáty a pod.).

Komerčné inzerovanie a ponúkanie akýchkoľvek komerčných aktivít (profesionálnych služieb a pod.) je na fóre zakázané. Členovia však môžu v príslušnej kategórií fóra zdieľať svoje obľúbené adresy.

Reklamy a odkazy na iné transakčné stránky.

Spam. Za spamovanie sa považuje napríklad opakované pridávanie rovnakého príspevku alebo témy na jednom alebo viacerých miestach na fóre.

Požadovanie a/alebo poskytovanie právnych, lekárskych a iných rád, ktoré by za bežných okolností mal poskytovať certifikovaný odborník (rady týkajúce sa liekov, drog, spôsobov liečby a pod.). 

Poznámka: Členovia môžu diskutovať o zdravotnom stave a vyjadrovať svoje pocity alebo skúsenosti, nesmú však pri tom poskytovať lekárske rady.

Zverejňovanie informácií o nezdravých alebo extrémnych diétach a jedálničkoch (vrátane piluliek na chudnutie a pod.).

Pracovné ponuky.

Podvody a ich propagácia.

Affiliate odkazy na iné webstránky a služby.

Žiadosti o hlasy (napr. do súťaží, zlosovaní o ceny a podobne, ktoré sa konajú mimo Vinted) alebo o lajky (napr. na sociálnych sieťach a pod.).

Ponúkanie, inzerovanie alebo iniciovanie finančných transakcií (napr. žiadosti o požičanie peňazí alebo poskytovanie pôžičiek).

Zverejňovanie a diskutovanie o vnútorných procesoch a rozhodnutiach spoločnosti Vinted (ak Vinted prijme rozhodnutie o používateľoch, o obsahu pridanom používateľom alebo o riešení sporu medzi používateľmi týkajúceho sa transakcie).

Nabádanie iných používateľov, aby akýmkoľvek spôsobom porušovali všeobecné podmienky, pravidlá katalógu alebo tieto pravidlá fóra.

 

Všeobecné zásady prispievania na fóre

Pri zakladaní novej témy na fóre alebo pridávaní správy do niektorého vlákna, prosím, dodržiavaj nasledujúce pravidlá:

 1. Prispievaj do správnej kategórie

Vyber pre svoju tému zodpovedajúcu kategóriu fóra. 

 1. Zvoľ jasný názov témy

Daj svojej téme zrozumiteľný názov, aby používatelia okamžite pochopili, o čom je tvoj príspevok. Názov témy by nemal byť príliš dlhý alebo pozostávať iba z jedného slova. Rovnako by nemal obsahovať príliš veľa špeciálnych znakov (napr. *&^%$@!!!!!) alebo emotikonov. 

 1. Nezakladaj novú tému, ak rovnaká téma už existuje 

Pred založením novej témy, prosím, skontroluj, či už rovnakú tému nezaložil niekto pred tebou. 

 1. Pridávaj iba správy, ktoré sa týkajú témy

Ak prispievaš do už existujúcej témy, vždy sa uisti, že tvoja správa je relevantná. 

 1. Žiadny trolling

Na Vinted netolerujeme používateľov, ktorí účelovo narúšajú konštruktívne diskusie a komunitného ducha fóra. Trollovia nie sú na tomto fóre vítaní! 

 1. Možnosť anonymného prispievania 

Vo vybraných kategóriách fóra sa členovia môžu rozhodnúť pre anonymné prispievanie. Akýkoľvek zverejnený obsah, ktorý nespĺňa vyššie uvedené zásady, môže byť z fóra odstránený.

 

Zásady propagácie inzerátov

Používatelia môžu na fóre propagovať niektoré svoje inzeráty, ak splnia nasledujúce podmienky:

 1. Prispievanie do relevantnej kategórie 

Ak hľadáš konkrétny predmet, ktorý sa ti nepodarilo nájsť v katalógu na Vinted, alebo ak chceš inzerovať alebo vymeniť určitý predmet, odporúčame ti využiť kategórie „Riadková inzercia“ alebo „Vinted blšák“ a príslušné podkategórie (napr. „Kúpim“, „Predám“ a pod.). Akýkoľvek obsah tohto typu pridaný do inej kategórie alebo podkategórie bude zmazaný. 

 1. Dodržiavanie pravidiel katalógu

O predmetoch, ktoré sú podľa pravidiel katalógu zakázané, sa rovnako nesmie ani diskutovať na fóre. Pravidlá katalógu Vinted nájdeš na tejto stránke: https://www.vinted.sk/catalog-rules.

 1. Zákaz aukcií

Keďže Vinted nie je aukčná platforma, akékoľvek príspevky alebo témy vytvorené na účely konania aukcií budú zmazané. 

 1. Odstraňovanie neaktuálnych príspevkov

Aby bol obsah fóra vždy relevantný, odporúčame odstraňovať príspevky, ktorých obsah už nie je platný alebo aktuálny.

 1. Spory s inými členmi týkajúce sa transakcií

Ak máš problém s iným členom týkajúci sa transakcie, nezverejňuj, prosím, na fóre jeho/jej používateľské meno na Vinted, ani žiadne iné osobné údaje tohto člena. Ak sa váš spor týka niektorej transakcie, radšej navštív Centrum pomoci, označ príslušnú transakciu a nahlás ju nášmu tímu podpory: https://www.vinted.sk/help. 

Tresty

Ak niektorý člen poruší vyššie uvedené pravidlá fóra, Vinted môže zakázaný obsah zmazať a v závislosti od závažnosti porušenia pravidiel daného člena zablokovať. Členovia, ktorí pravidlá fóra porušujú opakovane a ignorujú naše varovania, môžu byť zablokovaní natrvalo.

Ak sa náhodou stane, že ťa obsah zverejnený na fóre urazí, alebo ak máš problém s iným členom, radi ti pomôžeme. Akúkoľvek podozrivú alebo nevhodnú aktivitu nám, prosím, nahlás a my urobíme všetko pre to, aby sme veci napravili.

Vinted si vyhradzuje právo obmedziť alebo upraviť akýkoľvek obsah zverejnený na fóre, ako aj možnosť používateľov prispievať na fórum.

Vinted si vyhradzuje právo vyššie uvedené pravidlá v prípade potreby zmeniť. Ak máš akékoľvek otázky týkajúce sa vyššie uvedených pravidiel, kontaktuj nás a my ti radi pomôžeme.